Metaboliset lääkkeet kardiologian käytännössä

Tärkein patologinen tila, jota esiintyy monissa sydän- ja verisuonijärjestelmissä, erityisesti iskeemisessä sydänsairaudessa, on hypoksia. Kliiniset todisteet viittaavat siihen, että lupaava suunta taistelussa g

Tärkein patologinen tila, jota esiintyy monissa sydän- ja verisuonijärjestelmissä, erityisesti iskeemisessä sydänsairaudessa, on hypoksia. Kliiniset tiedot osoittavat, että lupaava suunta hypoksian torjunnassa on sellaisten farmakologisten aineiden käyttö, jotka vähentävät hypoksiaa ja lisäävät kehon vastustuskykyä hapen puutteelle..

Erityisen mielenkiintoisia ovat metabolisen vaikutuksen lääkkeet, jotka vaikuttavat tarkoituksenmukaisesti metabolisiin prosesseihin hypoksian aikana. Nämä ovat lääkkeitä, joiden kemialliset luokat ovat erilaisia, niiden vaikutusta välittävät erilaiset mekanismit: veren hapensiirtofunktion parantaminen, solujen energiatasapainon ylläpitäminen, hengitysketjun toiminnan ja kudos- ja elinsolujen aineenvaihduntahäiriöiden korjaaminen [5, 8, 11]. Antihypoksantit (Actovegin, Hypoxen, Cytochrome C), antioksidantit (Ubiquinone compositum, Emoxipin, Mexidol) ja sytoprotektorit (trimetatsidiini), joita käytetään laajalti kliinisessä käytännössä [3, 9, 12-15].

Antihypoksantit

Antihypoksantit - lääkkeet, jotka parantavat elimistön hapenkäyttöä ja vähentävät elinten ja kudosten tarvetta sille, mikä yhteensä lisää vastustuskykyä hypoksiaan.

Actovegin on voimakas antihypoksantti, joka aktivoi glukoosin ja hapen aineenvaihduntaa. Actoveginin antioksidanttivaikutus johtuu sen korkeasta superoksididismutaasiaktiivisuudesta, joka on vahvistettu atomipäästöspektrometrialla [1, 4]. Kaikkien näiden prosessien kokonaisvaikutuksena on parantaa solun energiatilaa, erityisesti sen alkuperäisen vajaatoiminnan olosuhteissa.

Tehohoitoyksiköiden kertyneen kliinisen kokemuksen perusteella voimme suositella suurten Actovegin-annosten antamista: 800–1200 mg - 2–4 g reperfuusio-oireyhtymän ehkäisyyn akuutissa sydäninfarktissa, trombolyyttisen hoidon tai ilmapallo-angioplastian jälkeen vaikeassa kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa, 6].

Hypokseeni on antihypoksantti, joka parantaa hypoksiansietokykyä lisäämällä mitokondrioiden hapenkulutuksen määrää ja lisäämällä oksidatiivisen fosforylaation konjugaatiota. Sen käyttö on mahdollista kaikentyyppisille hypoksialle..

Sytokromi C on entsyymivalmiste, joka katalysoi soluhengitystä. Sytokromi C: ssä oleva rauta siirtyy palautuvasti hapetetusta muodosta pelkistettyyn, ja siksi lääkkeen käyttö nopeuttaa hapetusprosessien kulkua. Lääkettä käytettäessä allergiset oireet ovat mahdollisia.

Antioksidantit

Antioksidantit ovat erilaisia ​​kemiallisia luonteisia yhdisteitä, jotka kykenevät rikkomaan vapaiden radikaalien lipidiperoksidaation reaktioketjun tai tuhoamaan suoraan peroksidimolekyylit. Antioksidantit ovat mukana kalvorakenteen kiristämisessä, mikä vähentää hapen saatavuutta lipideihin.

Ubikinoni (koentsyymi Q10) on endogeeninen antioksidantti ja antihypoksantti, jolla on antiradikaalista vaikutusta. Se suojaa biologisten kalvojen lipidejä peroksidoitumiselta, suojaa DNA: ta ja kehon proteiineja oksidatiiviselta modifikaatiolta.

Koentsyymin Q10 suojaava rooli IHD: ssä johtuu sen osallistumisesta kardiomyosyyttien energia-aineenvaihduntaan ja antioksidanttiominaisuuksiin. Viime vuosikymmenien kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet koentsyymin Q10 terapeuttisen tehon sepelvaltimotaudin, valtimoverenpainetaudin, ateroskleroosin ja kroonisen väsymysoireyhtymän kompleksisessa hoidossa [2, 3]. Sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoidossa Ubiquinone compositum voidaan yhdistää beetasalpaajien ja angiotensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE) estäjien kanssa. Kertyneen kliinisen kokemuksen perusteella voimme suositella koentsyymin Q10 käyttöä keinona ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja. Ubikinonin terapeuttiset annokset ovat 30-150 mg / vrk, ennaltaehkäisevät - 15 mg / vrk.

Lääke on tehoton potilaille, joilla on alhainen liikuntatoleranssi, kun läsnä on korkea sepelvaltimon ahtauma.

Emoxipin on synteettinen antioksidantti, jolla on laaja valikoima biologisia vaikutuksia. Se estää vapaiden radikaalien hapettumista, on vuorovaikutuksessa aktiivisesti lipidiperoksidiradikaalien, peptidien hydroksyyliradikaalien kanssa ja stabiloi solukalvoja. Voidaan yhdistää isosorbidi-5-mononitraattiin, jonka avulla voit saavuttaa suurempia antianginaalisia ja rytmihäiriölääkkeitä, estää sydämen vajaatoiminnan kehittymisen.

Meksidoli - oksimetyylietyylipyridiinisukkinaatti. Kuten emoksipiini, meksidoli on vapaiden radikaalien prosessin estäjä, mutta sillä on voimakkaampi antihypoksinen vaikutus.

Mexidolin tärkeimmät farmakologiset vaikutukset: reagoi aktiivisesti proteiinien ja lipidien peroksidiradikaalien kanssa; sillä on moduloiva vaikutus joihinkin membraaniin sitoutuneisiin entsyymeihin (fosfodiesteraasi, adenylaattisyklaasi), ionikanaviin; sillä on hypolipideeminen vaikutus, vähentää lipoproteiiniperoksidin modifikaation tasoa; estää joidenkin prostaglandiinien, tromboksaanin ja leukotrieenien synteesin; optimoi mitokondrioiden energiaa syntetisoivat toiminnot hypoksiaolosuhteissa; parantaa veren reologisia ominaisuuksia, estää verihiutaleiden aggregaatiota.

Kliiniset tutkimukset ovat vahvistaneet Mexidolin tehokkuuden iskeemisen syntymän häiriöissä, mukaan lukien sepelvaltimotaudin erilaiset oireet.

Sytynsuojat

Viime aikoina kiinnostus aineenvaihdunnan suuntaan sepelvaltimotaudin stabiilien muotojen hoidossa on lisääntynyt. Metaboliset lääkkeet voivat säilyttää sydänlihaksen elinkelpoisuuden (lepotilassa oleva sydänlihaksen) ennen leikkausta sepelvaltimon verenkierron palauttamiseksi. Metabolisen hoidon tarkoituksena on parantaa sydänlihaksen hapenkäytön tehokkuutta iskemian aikana. Energia-aineenvaihdunnan normalisointi kardiomyosyyteissä on tärkeä ja lupaava lähestymistapa sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoidossa..

Mahdolliset keinot sytytykselle:

Tällä hetkellä tunnetuista sydänlihassytoprotektoreista tutkituin lääke, jolla on todistetut antianginaaliset ja antiiskemiavaikutukset, on trimetatsidiini, joka toteuttaa toimintansa solutasolla ja vaikuttaa suoraan iskeemisiin kardiomyosyyteihin. Trimetatsidiinin korkea hyötysuhde iskeemisen sydänsairauden hoidossa selittyy sen suoralla sytynsuojaimella. Trimetatsidiini, toisaalta, järjestää uudelleen energia-aineenvaihduntaa, lisää sen tehokkuutta, toisaalta vähentää vapaiden radikaalien muodostumista ja estää rasvahappojen hapettumisen [10, 13].

Trimetatsidiinin vaikutusmekanismi liittyy:

Nämä prosessit auttavat ylläpitämään tarvittavaa ATP-tasoa kardiomyosyyteissä, vähentävät solunsisäistä asidoosia ja kalsiumionien liiallista kertymistä..

Täten trimetatsidiinin anti-iskeeminen vaikutus suoritetaan sydänlihassolun tasolla metabolisten muutosten muutosten vuoksi, mikä antaa solulle mahdollisuuden lisätä hapen käytön tehokkuutta vähentyneen toimituksen olosuhteissa ja siten säilyttää kardiomyosyytin toiminnot.

Trimetatsidiinia Venäjän lääkemarkkinoilla edustavat sellaiset lääkkeet kuin Preductal (Ranska), Trimetazid (Puola), Trimetazidine, Rimecor (Venäjä).

Lukuisat tutkimukset ovat vakuuttavasti osoittaneet trimetatsidiinin korkean antianginaalisen ja antiiskeemisen tehon sepelvaltimotautipotilailla sekä monoterapiana että yhdessä muiden lääkkeiden kanssa [14, 17, 18]. Lääke ei ole yhtä tehokas vakaan angina pectoriksen hoidossa kuin beetasalpaajat tai kalsiumantagonistit, mutta se on tehokkain yhdessä tärkeimpien hemodynaamisten antianginaalisten lääkkeiden kanssa. Trimetatsidiinin etuihin kuuluu hemodynaamisten vaikutusten puuttuminen, mikä mahdollistaa lääkkeen määräämisen verenpaineen tasosta, sydämen rytmin ominaisuuksista ja sydänlihaksen supistumisfunktiosta riippumatta..

Trimetatsidiinia voidaan määrätä missä tahansa angina pectoriksen hoidon vaiheessa osana yhdistelmähoitoa antiginaalihoitoa beetasalpaajien, kalsium- ja nitraattiantagonistien tehokkuuden parantamiseksi seuraavissa potilasryhmissä:

Trimetatsidiini voi vähentää sivuvaikutuksia omaavien lääkkeiden annosta ja parantaa hoidon yleistä sietokykyä.

Tärkeitä seikkoja ovat vasta-aiheiden puuttuminen, lääkkeiden yhteensopimattomuus sekä sen hyvä sietokyky. Haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia ​​ja aina lieviä. Tämä sallii lääkkeen käytön vanhuksille diabeteksen ja muiden samanaikaisten sairauksien yhteydessä..

Trimetatsidiinin vaikutuksesta sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden pitkäaikaisiin tuloksiin ja sydän- ja verisuonikuolleisuuteen ei ole tietoa, joten sen nimeämisen suositeltavuutta ilman angina pectorista tai kivuttoman sydänlihasiskemian jaksoja ei ole osoitettu..

Energia-aineenvaihdunnan normalisointi kardiomyosyyteissä on tärkeä ja lupaava lähestymistapa CHF-potilaiden hoidossa. Metabolisen hoidon tulisi tällaisilla potilailla pyrkiä parantamaan sydänlihaksen hapenkäytön tehokkuutta iskemiaolosuhteissa. Trimetatsidiinin toiminnan ominaisuuksien tutkimiseen CHF-potilailla on kuitenkin omistettu hyvin vähän teoksia [7, 11, 16].

Tässä suhteessa kliinisen farmakologian ja farmakoterapian osastolla FPPOV MMA heitä. I.M.Sechenov, tehtiin tutkimus trimetatsidiinin rajojen ja mahdollisuuksien määrittämiseksi CHF-potilaiden monimutkaisessa hoidossa, mikä vaikeutti IHD: n kulkua..

Tutkimukseen osallistui 82 potilasta, joilla oli NYHA: n mukaan CHF II - III -toimintaluokat, mikä vaikeutti IHD: n kulkua. Niiden joukossa oli 67 miestä, 15 naista, keski-ikä oli 62,2 ± 7,3 vuotta. Ennen tutkimukseen sisällyttämistä tilanne saavutettiin kaikilla potilailla sydämen glykosidien, diureettien, beetasalpaajien hoidon taustalla yksilöllisesti valituilla annoksilla. Kaikki potilaat jaettiin kahteen ryhmään: ensimmäiseen (pää) ryhmään kuului 40 potilasta, joille annettiin täydennystä trimetatsidiinilla annoksella 60 mg / päivä ja ACE: n estäjällä enalapriililla annoksella 5–10 mg / päivä; toiseen (vertailuryhmään) kuului 42 potilasta, joille vain enalapriili ilman trimetatsidiinia lisättiin monimutkaiseen hoitoon. Ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja iän, sukupuolen, taudin keston, CHF FC: n välillä. Tarkkailujakso oli 16 viikkoa..

Hoidon kliininen tehokkuus arvioitiin CHF: n funktionaalisen luokan dynamiikan perusteella. Kaikille potilaille tehtiin Holter EKG -seuranta arvioimalla keskimääräinen päivittäinen syke (HR), ST-segmentin masennuksen jaksojen kokonaismäärä ja ST-segmentin masennuksen maksimiarvo. ST-segmentin trendejä pidettiin iskeemisinä, kun vaakasuora lasku oli vähintään 1 mm suhteessa J-pisteeseen vähintään 1 minuutin ajan. Anti-iskeemistä vaikutusta pidettiin merkittävänä, jos sydänlihasiskemian jaksojen määrä väheni 3 tai enemmän ja / tai ST-segmentin kokonaislama laski 50% tai enemmän. Sydämen rytmihäiriöiden luonne arvioitiin myös: eristettyjen kammion ekstrasystolien (PVC), pariksi liitettyjen PVC: n, supraventrikulaaristen ekstrasystolien (SVE) määrä, epävakaan kammiotakykardian (VT) jaksot, supraventrikulaarisen takykardian (NVT) jaksot. Rytmihäiriölääkkeen kriteerit olivat 50%: n lasku eristetyissä PVC: ssä ja 90% parillisissa PVC: ssä, jolloin VT-jaksot poistettiin kokonaan..

Fyysisen toiminnan suvaitsevaisuuden arvioimiseksi potilaille tehtiin juoksumatto-testi. Kriteerit positiiviselle testille olivat tyypillinen angina pectoriksen hyökkäys ja / tai jatkuva horisontaalinen ST-segmentin masennus vähintään 1 mm. Juoksumaton testin tuloksia analysoitaessa arvioitiin suoritetun kuorman maksimiteho ja kuormituksen kokonaiskesto.

Sydänsisäisen hemodynamiikan tilan arvioimiseksi potilaille tehtiin kaikukardiografinen tutkimus arvioimalla seuraavat sydämen morfologiset ja toiminnalliset parametrit: vasemman eteisen koko (LA), cm; loppudiastolinen koko (EDD) I, cm; loppusystolinen koko (DAC), cm; vasemman kammion ejektiofraktio (EF),%.

Kliiniset ja instrumentaaliset tutkimukset tehtiin ennen 16 viikon jatkuvaa hoitoa ja sen jälkeen.

Saatujen tietojen tilastollinen analyysi suoritettiin käyttämällä vakiomuotoja, mukaan lukien parittoman Studentin t-testin laskeminen. Kaikki tiedot esitetään keskihajontana (M ± m).

CHF FC: n dynamiikan analyysi osoitti, että 16 viikon hoidon jälkeen 28%: lla potilaista ensimmäisessä ryhmässä ja 26%: lla potilaista toisessa ryhmässä saavutettiin kliinisen tilan paraneminen ja siirtyminen alempaan FC CHF: ään. FC III -potilaiden määrä laski ensimmäisessä ryhmässä 50: stä 27,5%: iin, toisessa - 64,3: sta 30,9%: iin. FC II -potilaiden määrä kasvoi vastaavasti 67,5 prosenttiin ja 66,7 prosenttiin. Hoidon taustalla potilaat, joilla oli FC I, esiintyi molemmissa ryhmissä: 5% ensimmäisessä ryhmässä ja 2,4% toisessa. Yleensä CHF: n FC pieneni 11% (p 0,05) ja 6,9% (p> 0,05), vastaavasti ULE: n määrä - 26,4% (p 0,05) ja 10,8% (p> 0,05).

Yksikään trimetatsidiinihoitoa saavista potilaista ei ollut ilmestynyt uudelleen pariksi muodostuneita PVC: itä tai epävakaan VT: n jaksoja..

Holterin EKG-seurannan mukaan merkittävä lasku ensimmäisen ryhmän ST-segmentin masennuksen jaksoissa 55,5% (p

T.E.Morozova, lääketieteiden tohtori, professori
MMA heille. I.M.Sechenova, Moskova

Mikä on metabolinen aine: yleiskatsaus ryhmän lääkkeistä

Artikkelista saat tietoa metabolisista lääkkeistä, toimintamekanismista, roolista sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa, käyttöaiheista ja vasta-aiheista.

Sydänlihaksen sytoprotektorit

Metabolisten aineiden toiminnan ydin on kyvyssä muuttaa sydänlihassolujen metabolisia prosesseja (iskemian ja hypoksian kehittymisen olosuhteissa) rasvahappojen hapettumisesta glukoosin hapettumiseen. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää jäljellä olevaa happea mahdollisimman tehokkaasti sytoprotektiivisten toimintojen suorittamiseen.

Ominaisuus, joka yhdistää eri farmakologisten ryhmien lääkkeet yhdeksi, on melkein täydellinen vaikutuksen puute verenkierron indikaattoreihin: pulssi, paine, veren virtausnopeus.

Sydänlihas on inertti näille lääkkeille, niiden toiminta voi vain hieman parantaa sydänlihaksen supistumistoimintaa, mutta ei koskaan päinvastoin. Samalla aineenvaihdunta-aineiden ottamisen taustalla kehon energiapotentiaali kasvaa merkittävästi.

Luokittelu

Karyologiassa tai neurologiassa ei ole yhtä huumeiden luokitusta. Hyväksyttävin - toimintamekanismin mukaan. Sen mukaan ne erotetaan:

 • glukoosimetabolian säätelijät (hiilihydraattien kuljetuksen aktivointi kardiosyytteihin, glykolyysin stimulointi) - glukoosi-insuliini-kaliumseos;
 • entsyymien synteesiä estävät karnitiinitransferaasien estäjät - perhexiliini;
 • rasvahappojen hapettumisen estäjät - ranolatsiini;
 • pyruvaattidehydrogenaasin stimulantit - levokarnitiini;
 • muiden toimintamekanismien kanssa - Mildronaatti.

Ryhmän yksittäisten jäsenten ominaisuudet

Aineenvaihduntalääkkeet - parantavat aineenvaihduntaa, mutta he tekevät sen eri tavoin, niillä on erilaiset ominaisuudet, tehokkuus.

Nykyään tällaisia ​​lääkkeitä on paljon, niitä käytetään somaattisten patologioiden hoitoon, etenkin sydämeen ja verisuoniin liittyvien sairauksien hoitoon, ja he osallistuvat myös erilaisiin urheilijoiden intensiivisen harjoittelun kilpailuihin.

Glukoosi-insuliini-kaliumseos

Yhdistelmälääke, joka parantaa sydänlihaksen aineenvaihduntaa glukoosin aktiivisen kuljetuksen ansiosta kardiosyytteihin ja samalla estää rasvahapposolujen pääsyn.

Sillä ei ole merkittävää vaikutusta sydänsairauksien kulkuun, se parantaa kehon energiapotentiaalia, parantaa subjektiivisesti terveyttä. Käytetään taustahoitona pitkäaikaiseen kuntoutukseen infektioiden, kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Actovegin

Actovegin aktivoi aineenvaihduntaa kudoksissa, parantaa trofiaa, stimuloi regeneratiivisia prosesseja. Näyttää antihypoksisen, neuroprotektiivisen, angioprotektiivisen toiminnan.

Lääke lisää hapen imeytymistä ja käyttöä, stimuloi mikroverenkiertoa, estää iskemiaa

Trimetatsidiini

Suosituin metabolinen aine, jolla on kipua lievittävä ja aineenvaihduntaa korjaava vaikutus. Lääke on rasvahappojen beeta-hapettumisen estäjä, parantaa kalvofosfolipidien synteesiä, mikä lisää kardiomyosyyttien vastustuskykyä, ylläpitää solujen homeostaasia ja vähentää alihapettujen rasvahappojen sytotoksista vaikutusta.

Käytännössä tämä ilmenee angina-iskujen vähenemisenä, nitraattiannoksen pienenemisenä sepelvaltimotaudin hoidossa, mikä parantaa potilaan elämänlaatua. Lääke on vasta-aiheinen alle 18-vuotiaille lapsille, raskaana oleville naisille ja potilaille, joilla on maha-suolikanavan ongelmia.

Ranolatsiini

Metabolisen lääkkeen Ranolatsiinin tarkkaa toimintamekanismia ei ole tutkittu. Käytännössä, kun se on määrätty, se vähentää iskeemisten kohtausten taajuutta, nitroglyseriinin tarvetta, lisää vastustuskykyä fyysiseen rasitukseen, jättäen vakaan sykkeen ja verenpaineen.

Sitä käytetään angina pectoriksessa korvaavana lääkkeenä resistenssille tavanomaiselle hoidolle. Lääke ei ole yhteensopiva Diltiazemin, Verapamilin, Digoksiinin, statiinien, sienilääkkeiden, masennuslääkkeiden kanssa..

Levokarnitiini

Lääke - stimuloi pyruvaattidehydrogenaasin synteesiä, lievittää kipuhyökkäyksiä, lisää ihmiskehon energiapotentiaalia. Erityisiä käyttöaiheita ei ole. Se sisältyy somaattisten patologioiden kompleksisen hoidon järjestelmiin potilaan yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mildronaatti

Surullisen metabolinen lääke, josta tuli syy Maria Sharapovan keskeyttämiseen kilpailussa. Toimenpiteen ydin on hidastaa karnitiinin synteesiä maksassa ja estää sen kulkeutuminen kardiosyytteihin, mikä parantaa glukoosin hajoamista vapauttamalla suuren määrän energiaa.

Lääkkeen käytöstä lääketieteellisessä käytössä ei ole luotettavia viitteitä tai vasta-aiheita. Väliaikaisesti virkistää.

Koentsyymi Q10

Voimakas antioksidantti. Poistaa vapaat radikaalit, nuorentaa soluja. Osana kattavaa hoitoa se vähentää sydämen ja verisuonten komplikaatioiden määrää, minimoi äkillisen kuoleman riskin, lisää vastustuskykyä stressiin ja fyysiseen stressiin ja vähentää luokkaa potilaille, joilla on CHF. Virallinen lääketiede pitää lääkettä ravintolisänä.

Berlition 300

Lipohappopohjaista aineenvaihdunta-ainetta on saatavana tabletteina tai injektiokonsentraattina: antioksidantti, detoksifikaattori, alentaa veren kolesterolitasoja. Määritä:

 • diabeettinen ja alkoholinen polyneuropatia;
 • erilaisen syntymän hepatiitti, kirroosi, rasvahepatoosi;
 • eri etiologioiden päihtyminen;
 • sepelvaltimoiden ateroskleroosi.

Lääke on vasta-aiheinen lapsille ja raskaana oleville naisille.

Dibikor

Viittaa tauriiniryhmän tableteihin metabolisiin aineisiin. Näyttää vieroitusominaisuudet. Sitä määrätään sydämen glykosidien, molempien diabetes mellituksen yliannostukselle. Lääkettä ei suositella lapsille, ei ole tietoa vaikutuksesta raskauteen. Emme saa unohtaa lääkkeen yksilöllistä suvaitsevaisuutta..

Riboksiini

Perusta on inosiini. Saatavana tabletteina, kapseleina, injektioina. Käytetään, kun:

 • OLENKO MINÄ;
 • sepelvaltimoiden vajaatoiminta;
 • sydänviat;
 • sydänlihastulehdus, sydänlihaksen skleroosi;
 • kaikenlainen hepatiitti, kirroosi;
 • YABZH;
 • alkoholimyrkytys;
 • radioaktiivinen päihtyminen.

Lääke on vasta-aiheinen kihti, yksilöllinen suvaitsemattomuus munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Inosiini

Tämän tyyppisten metabolisten lääkkeiden vaikuttava aine on inosiini: rytmihäiriölääke, antihypoksantti, antioksidantti. Sitä käytetään, kun:

 • kardiomyopatiat, sydänlihaksen dystrofia, sydänlihastulehdus;
 • Iskeeminen sydänsairaus;
 • hepatoosi, hepatiitti, kirroosi;
 • rytmihäiriöt.

Lisäksi inosiinia käytetään leukopenian estämiseen munuaisen poistotoimenpiteen aikana ja radioaktiivisen säteilyn sattuessa. Lääke on vasta-aiheinen kihti ja yksilöllinen suvaitsemattomuus.

Metioniini

Vaikuttava aine on saman niminen aine. Lääke tabletoidaan. Näyttää hepatoprotektorin ominaisuudet, osallistuu aminohappovajauksen täydentämiseen. Määritä lääke lipidien aineenvaihdunnan häiriöistä johtuviin maksasairauksiin, joita käytetään estämään toksisia maksavaurioita arseenilla, bentseenillä, alkoholilla, kloroformilla.

Metioniinia voidaan käyttää minkä tahansa tyyppisen diabeteksen, proteiinihäiriöiden, ateroskleroosin hoidossa. Et voi käyttää lääkettä yksilölliseen suvaitsemattomuuteen, virushepatiitti C: hen, enkefalopatiaan, heikentyneeseen munuaisten toimintaan.

On huomattava, että valtaosan metabolisten lääkkeiden toiminnalla ei ole tieteellisesti perusteltuja suosituksia niiden määrittelemiseksi, mutta niitä käytetään käytännön lääketieteessä (Mexicor, Cocarboxylase, Inosine, meripihkahappo ja niin edelleen).

Valmistelut sydämen lihaksen vahvistamiseksi

Väärän ravinnon, ikään liittyvien muutosten, stressin vuoksi sydänlihas kuluu. Kudoksissa esiintyy dystrofisia muutoksia, jotka johtavat sydän- ja verisuonitauteihin. Valmistelut sydämen vahvistamiseksi alentavat kolesterolitasoja, stimuloivat aineenvaihduntaprosesseja ja kyllästävät sydänlihaksen tarvittavilla elementeillä sujuvaa työtä varten.

Koko elämän ajan sydän kuluu ja sinun on otettava lääkkeitä sydämen lihaksen vahvistamiseksi

Indikaatiot varojen käytöstä sydämen vahvistamiseksi

Yleisesti vahvistavia sydänlääkkeitä käytetään ennaltaehkäiseviin ja terapeuttisiin tarkoituksiin. Yli 35-vuotiaille on hyödyllistä juoda niitä elimen kuormituksen vähentämiseksi ja verisuonten läpäisevyyden parantamiseksi..

Lääkkeiden käyttöaiheet ovat:

 • aivoverenkierron patologia;
 • paine-aallot;
 • verenkierron puute;
 • rytmihäiriöt;
 • sydänsairaudet;
 • kuntoutus sydänkohtauksen jälkeen.

Kun paine nousee, lääkkeitä otetaan sydämeen

Valmistelut sydämen lihaksen vahvistamiseksi ovat hyödyllisiä urheilijoille intensiivisen harjoittelun aikana. Niitä käytetään kehonrakennuksessa äärimmäiseen fyysiseen rasitukseen. Lääkkeitä näytetään ihmisille, jotka tekevät kovaa työtä tai työskentelevät vaarallisilla teollisuudenaloilla. Sydänlääkkeitä määrätään vanhuudessa ja kroonisten sairauksien hoidossa, joilla on negatiivinen vaikutus sydänlihakseen: diabetes mellitus, kilpirauhasen vajaatoiminta.

Lääkkeiden luokittelu sydämen toiminnan parantamiseksi

Taulukossa esitetään sydämen toimintaa parantavien lääkkeiden luokitus.

Huumeiden ryhmäToimia
Kardioprotektorit. Näitä ovat statiinit, verihiutaleiden vastaiset lääkkeet ja beetasalpaajatNe parantavat sydänlihaksen toimintaa, palauttavat metaboliset prosessit sydänlihaksessa ja vähentävät elimen kuormitusta. Statiinit vähentävät kolesterolipitoisuutta veressä, beetasalpaajat normalisoivat rytmiä, verenpainetta ja niitä käytetään sydämen vajaatoimintaan. Verihiutaleiden vastaisia ​​aineita käytetään veren ohentamiseen ja verisuonten ateroskleroosin estämiseen.
Kardiotrofiat (sydämentahdistimet)Edistä kudosten uudistumista, osallistu glukoosimetaboliaan, auta kyllästämään sydäntä hapella. Niiden käyttö normalisoi sydänlihaksen aineenvaihduntaa, sydänlihaksen supistuvuutta ja parantaa sepelvaltimoiden verenkiertoa.
Metaboliset lääkkeetTarjoa ravintoa sydänlihakselle, eliminoi hypoksia ja aktivoi glukoosin ja hapen aineenvaihduntaa. Paranna aineenvaihduntaa soluissa, kyllästää kudoksia raudalla ja muilla aineilla, nopeuttaa oksidatiivisia prosesseja, neutraloi toksiineja.
VitamiinitSuunniteltu suojaamaan verenkiertoelimistöä ja sydäntä toimintahäiriöiltä. Niillä on monimutkainen vaikutus, mikä vahvistaa sydänlihasta, verisuonten seinämiä, alentaa kolesterolia. Vitamiinit normalisoivat lipidien aineenvaihduntaa ja yleistä hyvinvointia.
Kalium- ja magnesiumia sisältävät valmisteetSe on määrätty lisäämään kalsiumin ja magnesiumin määrää kehossa. Hivenaineiden puute aiheuttaa sydänlihaksen turvotusta, supistumishäiriöitä ja kouristuksia. Lääkkeet lievittävät kramppeja, kroonista väsymystä, vähentävät sydämen kuormitusta fyysisen työn aikana.
NitraatitTyppipitoiset yhdisteet rentouttavat verisuonten seinämiä, poistavat kouristukset ja vähentävät sydänlihaksen hapenkulutusta.

Luettelo lääkkeistä sydämen vahvistamiseksi aakkosjärjestyksessä

Luettelo sydämen tukemiseen tarkoitetuista lääkkeistä ja niiden farmakologisista vaikutuksista.

Actovegin

Metabolinen aine valmistetaan vasikan veriuutteen perusteella. Saatavana tabletteina ja lasiampulleina.

Actovegin - injektiokapselit aivohalvauksen jälkeen

Actovegin parantaa aineenvaihduntaa, trofiaa ja regeneroi vaurioita.

Vasta-aiheet ovat:

 • sydämen vajaatoiminta;
 • keuhkopöhö;
 • yksilöllinen suvaitsemattomuus.

Päivittäinen annos on 10-20 ml 2 viikon ajan. Aine laimennetaan suolaliuoksella ja injektoidaan tiputuksella. Lääkärin määräyksen mukaan hoitoa voidaan jatkaa vielä 2-3 viikkoa. Actovegin juo 1-2 kappaletta 3 kertaa päivässä 30 päivän ajan.

5 5 ml: n ampullin hinta on 570 ruplaa. 200 mg: n 50 kappaleen tabletit maksavat 1450 ruplaa.

Askorutiini

Vitamiinivalmiste, säätelee aineenvaihduntaprosesseja, kyllästää kudoksia vitamiineilla, vähentää kapillaarien haurautta, poistaa toksiineja, vahvistaa verisuonten seinämiä, normalisoi veren mikroverenkiertoa. Ascorutiinia määrätään ödeeman poistamiseksi, verenkierron palauttamiseksi ja puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Käyttörajoituksiin sisältyy päihteettömyys.

Askorutiini - vitamiinit, jotka kyllästävät lihaksen mineraaleilla

Annos on 1 tabletti 2 kertaa päivässä aterioiden jälkeen. Lääkäri määrää tapaamisen keston jokaiselle potilaalle erikseen.

Askorutiinin nro 50 - 50 ruplaa hinta.

Doppelgerz Energotonik-H

Makea vitamiinisiirappi auttaa sydäntä vahvistamalla sydänlihaksen seinämiä.

Doppelgerts Enerotonik-H ottaa 1 rkl. l. 3 kertaa päivässä kuukauden ajan.

250 ml: n pullon siirapin hinta on 500 ruplaa.

Leuzean nestemäinen uute

Lääkkeellä on verisuonia laajentavia ominaisuuksia, se parantaa sydänlihaksen supistumiskykyä, kudosverenkiertoa ja kuuluu kardioprotektiiviseen ryhmään. Saatavana nestemäisessä muodossa 50 ml: n injektiopulloissa.

Nestemäinen Leuzea-uute laajentaa verisuonia

Vasta-aiheet:

 • alkoholismi;
 • maksa- ja munuaissairaudet;
 • unettomuus;
 • epilepsia;
 • tarttuvia prosesseja.

Käyttöohjeet osoittavat, että neste otetaan 20 tippaan liuottaen 100 ml: aan vettä 2-3 kertaa päivässä ennen ateriaa. Kesto noin 1,5 kuukautta.

Leuzea-uutteen hinta 85 ruplaa.

Cardiomagnet

Lääkettä myydään pieninä sydämenmuotoisina tabletteina ja se kuuluu verihiutaleiden vastaisten aineiden ryhmään. Kardiomagnyylin kaava sisältää asetyylisalisyylihapon annoksina 150 ja 75 mg. Lisäkomponentti on magnesiumhydroksidi. Käyttöaihe on riskitekijä sydänsairauksien kehittymisessä.

Cardiomagnet otetaan kuntoutuksen aikana sydänkohtauksen jälkeen

Se sisältää:

 • liikalihavuus;
 • korkeat glukoosipitoisuudet;
 • kilpirauhasen vajaatoiminta.

Profylaktisiin tarkoituksiin ja hoitoon pillerit otetaan kerran päivässä veden kanssa. Kurssi määritetään erikseen.

Hintanro 30 Cardiomagnyl 150 mg - 200 ruplaa, nro 100 150 mg - 350 ruplaa, nro 30 75 mg - 125 ruplaa.

Cardio Omega

Yksi parhaista kapseleissa olevan sydänlihaksen vitamiinikomplekseista - Doppelherz Cardio Omega sisältää luonnollista lohirasvaa, E-, B6-, B12-vitamiinia ja foolihappoa. Komponenteilla on hyvä vaikutus sydän- ja verisuonijärjestelmään, vähentävät ateroskleroosin riskiä.

Cardio Omega - sydämen vitamiinikompleksi

Sydänlääkettä suositellaan vaarallisilla teollisuudenaloilla työskenteleville ihmisille, jotka kärsivät diabetesta, sydämen vajaatoimintaa ja aivoverenkiertoa. Kuukauden ajan sinun täytyy juoda 1 kapseli päivässä.

Cardio Omegan hinta apteekissa on 800 ruplaa 30 kappaleelle.

Kalium Orotat

Kaliumorotaattitabletteja käytetään ravitsemaan kudoksia kaliumilla. Ne stimuloivat nukleiinihappojen tuotantoa, normalisoivat aineenvaihduntaprosesseja ja solujen uusiutumista.

Lääke otetaan tuntia ennen aamiaista, lounasta ja illallista, 500 mg. Keskimääräinen terapeuttinen kurssi 3-4 viikkoa.

Kaliumorotaattia käytetään ravitsemaan kehoa kaliumilla

Kustannus nro 20, 500 mg kukin, 140 ruplaa.

Koentsyymi Q10 forte

Terveelliset sydämen vitamiinit stimuloivat energiantuotantoa, vähentävät väsymystä ja niitä käytetään liialliseen fyysiseen rasitukseen ja kehonrakennukseen. Lääke vähentää sydän- ja verisuonitautien kehittymisen riskiä, ​​vahvistaa immuunijärjestelmää, parantaa aineenvaihduntaa soluissa.

Koentsyymi Forte vähentää kehon väsymystä

Koentsyymi Q10 forte ottaa 1-2 kapselia aamiaisen jälkeen. Hoitoterapian kesto.

30 kapselin hinta apteekeissa on 270 ruplaa.

Magne kuudennessa linnoituksessa

Magnesiumia sisältävä valmiste sisältää B6-vitamiinia, joka parantaa hivenaineen imeytymistä ja palauttaa aineenvaihduntaa. Sydämen vahvistaminen Magne B 6 vaatii rytmihäiriöitä, lihaskouristuksia ja kroonista väsymystä. Käytä varoen munuaisten vajaatoiminnassa.

Magne B Forte palauttaa aineenvaihdunnan

Tabletit otetaan 1 kpl 3 kertaa päivässä, pureskelematta, pestään vedellä heti aterioiden jälkeen. Terapeuttinen kurssi 1 kuukausi.

Magne V 6 forte: n hinta nro 40-520 ruplaa.

Magnerot

Lääke kuuluu kardiotrofeihin ja magnesiumia sisältäviin lääkkeisiin. Myydään valkoisten tablettien muodossa, jotka sisältävät 500 mg magnesiumia.

Lääke on määrätty magnesiumin puutteesta, sydänkohtauksen, angina pectoriksen, huonon sepelvaltimoverenkierron hoitoon ja ehkäisyyn.

Magnerot otetaan ilman magnesiumin puutetta kehossa

Hoidon vasta-aiheet ovat:

 • munuaisten vajaatoiminta;
 • kivet munuaisissa;
 • ylimääräinen magnesium ja kalsium;
 • bradykardia.

Suositeltu annos: 1000 mg 3 kertaa päivässä viikon ajan, tunti ennen ateriaa. Sitten nopeus alennetaan 500 mg: aan 3 kertaa päivässä. Kurssin kesto on vähintään 1,5 kuukautta.

Lääkkeen hinta sydämen työn palauttamiseksi nro 20 on 290 ruplaa, nro 50-620 ruplaa.

Mexicor

Metabolinen aine stimuloi solujen energia-aineenvaihduntaa, parantaa sydänlihaksen supistuvuutta, veren mikroverenkiertoa ja verenkiertoa aivokudoksiin. On antioksidanttivaikutusta ja neutraloi toksiinien vaikutukset.

Mexicor stimuloi aineenvaihduntaa

 1. Mexicoria on saatavana 2 ml: n läpinäkyvissä lasiampulleissa.
 2. Ratkaisu on kysytty sydänkohtauksen, sepelvaltimotaudin, verenkierron häiriöiden monimutkaisessa hoidossa.
 3. Määrätty parantamaan suorituskykyä, huomiota ja liiallisen ahdistuksen lievittämistä.

Hoidon kulku määritetään erikseen. Keskimääräinen kesto 2 viikkoa. Päivärahan tulisi olla enintään 800 mg.

10 Mexicor-ampullin hinta - 350 ruplaa.

Ohjaa

Sydämen toimintaa parantavat vitamiinit sisältävät monimutkaisia ​​aineita, jotka lisäävät verenkiertoa ja vahvistavat sydänlihasta. Ohjattua suositellaan urheilijoille intensiivisen harjoittelun aikana ja tavallisille ihmisille sydänsairauksien ehkäisemiseksi 30 päivän aikana, joka toistetaan kuukautta myöhemmin.

Ohjeet - vitamiinit, jotka parantavat verenkiertoa

Evalarin suunnan nro 60 hinta on 330 ruplaa.

Nitroglyseriini

Pienet valkoiset tabletit ovat nitraatteja ja sisältävät 500 mcg nitroglyseriiniä. Harjoitettu angina pectoriksen lievittämiseen ja sydänsairauksien ehkäisyyn stressin ja fyysisen rasituksen aikana..

Milloin ei käytetä:

 • lapsuus;
 • alhainen paine;
 • kardiogeeninen sokki;
 • sydänpussitulehdus.

Nitroglyseriiniä käytetään sydänsairauksien ehkäisyyn

Nitroglyseriini asetetaan kielen alle ja liukenee hitaasti. Kerta-annosta varten 1-2 tablettia riittää. Terapeuttinen vaikutus on havaittavissa 1-2 minuutissa, rintakipu katoaa. Kun parannusta ei tapahdu 5 minuutin kuluttua, lääkkeen käyttö suvaitaan. Jos hyökkäyksen voimakkuus ei vähene, soita ambulanssi.

Nitroglyseriinin hinta apteekeissa on 40-70 ruplaa.

Panangin

Kaliumia sisältävä valmiste, johon on lisätty magnesiumia, on hivenaineiden lähde ja vaikuttaa aineenvaihduntaan. Valmistettu tabletteina.

Pananginilla on positiivinen vaikutus aineenvaihduntaan

Määritä ytimille:

 • rytmihäiriöt;
 • sydämen vajaatoiminta;
 • sydänkohtaus.

Pananginia ei tule käyttää, jos diagnosoidaan Addisonin tauti, munuaisten vajaatoiminta, kardiogeeninen sokki. Päivittäinen hinta on 3 tablettia 3 kertaa aterian jälkeen. Käyttöaika riippuu potilaan tilasta ja määritetään yksilöllisesti.

Hinta nro 50 noin 140 ruplaa.

Riboksiini

Lääke on luokiteltu kardiotrofiseksi. Riboksiini eliminoi kudoksen happipulan ja sillä on rytmihäiriölääke.

Suositellaan monimutkaisessa hoidossa:

 • sydänkohtaus;
 • sydänlihastulehdus;
 • kardiomyopatia;
 • sydänlihaskudoksen dystrofia.

Riboksiinilla on rytmihäiriölääkkeitä

Saatavana injektionesteen ja tablettien muodossa. Neste ruiskutetaan kerran päivässä liuottamalla yksi ampulli 200 ml: aan natriumkloridia. Tabletit otetaan 200 mg 3 kertaa päivässä ennen ateriaa. Hoidon keston määrää lääkäri.

Riboksiini on vasta-aiheinen kihdin, yksilöllisen intoleranssin ja munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä.

10 10 ml: n ampullin hinta on 60 ruplaa. 50 tabletin 200 mg: n hinta kukin - 75 ruplaa.

Tiotriatsoliini

Kardioprotektori, jolla on immunomoduloiva ja antioksidanttinen vaikutus. Kyllästää kudoksia hapella, vähentää iskeemistä vyöhykettä, palauttaa aineenvaihduntaa ja on hyvä sydämen toiminnan stimulaattori.

Tiotriatsoliini kyllästää kudokset hapella

Tiotriatsoliinia tuotetaan liuoksena ja tabletteina. Injektiot annetaan lihaksensisäisesti, 2 ml 2-3 kertaa päivässä, tai ne annetaan tiputettuna, laimentamalla 2 ampullia suolaliuoksessa, 5 päivän ajan. Sitten potilas siirretään tabletteihin ja 100 mg lääkettä määrätään 3 viikon ajan.

Tiotriatsoliini on kallis lääke. 10 4 ml: n ampullin hinta on 1020 ruplaa. 100 mg tabletit maksavat 450 ruplaa 50 kappaleelle.

Erinith

Se kuuluu kardioprotektorien ryhmään, jota myydään 10 mg: n tabletteina. Erinit on määrätty angina pectoriksen ehkäisyyn. Vaikuttavat aineet laajentavat verisuonia ja palauttavat normaalin sydämen rytmin.

Hoidon vasta-aiheet:

 • akuutti sydänkohtaus;
 • aivoverenkierron häiriöt;
 • päävamma;
 • glaukooma;
 • herkkyys komponenteille;
 • raskaus.

Erinit otetaan angina pectoriksen estämiseksi

Lääke tulisi juoda 1-2 tablettia tunnissa ennen ateriaa 3-4 kertaa päivässä. Hoidon kesto vaihtelee 2-4 viikkoa.

Lääkkeet, jotka parantavat sydänlihaksen metabolisia prosesseja

Lääkkeet, jotka parantavat metaboliaprosesseja sydänlihaksessa

Sydänsairauksien monimutkaisessa hoidossa käytetään usein lääkkeitä, jotka vaikuttavat sydänlihaksen aineenvaihduntaan..
Niitä on vähän, ja niillä kaikilla on yksilölliset toimintamekanismit, jotka vaikuttavat aineenvaihdunnan yhteen tai toiseen komponenttiin: solukalvojen tila, solujen kuljetusjärjestelmien työ, energisesti arvokkaiden molekyylien kertyminen ja kulutus jne. Niitä voidaan käyttää monenlaisiin sairauksiin, ei vain kardiologiassa, mutta myös neurologiassa, ENT-elinten ja silmien sairauksilla, koska niiden vaikutus aineenvaihduntaan ulottuu sydämen ulkopuolelle - useimpiin kehon soluihin ja kudoksiin.
Huolimatta siitä, että aineenvaihdunta-aineiden käyttöaiheet ovat melko laajat, asenne tähän lääkeryhmään on viime vuosina ollut hillitty. Tosiasia on, että nyt tehdään paljon kansainvälisiä kliinisiä kokeita, joiden tarkoituksena on tutkia tiettyjen lääkkeiden tehokkuutta ja arvioida niiden terapeuttisia ominaisuuksia. Suoritettuaan monet niistä osoittautui, että jotkut lääkkeet eivät ole riittävän tehokkaita eivätkä usein perustele heille asetettuja toivoja. Tämä ei tarkoita, että niillä ei ole täysin farmakologista vaikutusta, vaan niillä on vain melko pieni vaikutus lumelääkkeeseen verrattuna. Näitä ovat riboksiini ja Mildronaatti, joita käytetään edelleen laajalti kliinisessä käytännössä. Edellä mainitusta huolimatta tätä lääkeryhmää ei pidä hylätä ja sulkea pois käytöstä. Jopa pieni positiivinen vaikutus monissa olosuhteissa on myönteinen hetki, varsinkin kun näitä varoja ei koskaan käytetä ensilinjan lääkkeinä ja ne on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä muiden kanssa..
Metabolisena lääkkeenä nykyaikaiset kardiologit käyttävät helpoimmin preduktalia (trimetatsidiinia). Sydänlihaksen metabolisiin prosesseihin vaikuttavista aineista preduktalilla on vaikuttavin näyttöpohja, ja useat kliiniset tutkimukset, joihin osallistui useita kymmeniä tuhansia potilaita, ovat vahvistaneet sen korkean tehokkuuden..

Etyylimetyylihydroksipyridiinisukkinaatti

Farmakologinen vaikutus. Sillä on antioksidanttivaikutus, lisää kudosten vastustuskykyä hapen nälkään, parantaa aineenvaihduntaa sydänlihaksessa ja hermosoluissa, vähentää angina pectoris-iskujen tiheyttä ja vakavuutta, auttaa vähentämään kolesterolitasoja, estää lipidien peroksidoitumisprosesseja, lisää sydänlihaksen energia-arvokkaiden aineiden tuotantoa. Vaikuttaa aivoverenkiertoon, auttaa vakauttamaan aivojen hermoprosesseja (sillä on nootrooppinen vaikutus). Parantaa kehon sopeutumisprosesseja ja lisää stressinkestävyyttä.
Käyttöaiheet. Sitä käytetään vain osana monimutkaista hoitoa lisäyksenä päähoitoon. Se on tarkoitettu iskeemisen sydänsairauden, valtimoverenpainetaudin, kroonisen sydämen vajaatoiminnan, sydänlihaksen aineenvaihduntahäiriöiden erilaisille muodoille. Sitä käytetään potilaille, joilla on aivohalvauksia ja ohimeneviä iskeemisiä kohtauksia, joilla on ateroskleroottinen ja hypertensiivinen enkefalopatia, heikentynyt veren lipidikoostumus (kohonnut kolesterolitaso). Käyttötapa. Lääke voidaan antaa suun kautta tai parenteraalisesti.
Lääkkeen kapselimuoto on tarkoitettu oraaliseen antoon annosta suurennettaessa asteittain. Sitä käytetään valtimon hypertensioon ja iskeemisen sydänsairauden vakaisiin muotoihin. Aloitusannos on 100 mg 3 kertaa päivässä, sitten sitä lisätään, kunnes vaikutus saavutetaan. Suurin sallittu annos on 800 mg päivässä. Hoitojakson lopussa saman kaavan mukainen annos pienennetään 300 mg: aan päivässä. Keskimääräinen sydänsairauksien kurssi on 1,5-2 kuukautta. Profylaktiset kurssit 1-1,5 kuukautta ovat sallittuja 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.
Epävakaan angina pectoriksen, sydänkohtauksen, aivoverenkierron akuuttien häiriöiden tapauksessa on edullista määrätä lääke suonensisäisenä tai lihaksensisäisenä liuoksena. Laskimonsisäistä injektiota varten (anna hitaasti!) Ampullin sisältö laimennetaan 20 ml: aan suolaliuosta tai 5% glukoosia tiputuksella - 100-150 ml: aan. Annos lasketaan ruumiinpainon perusteella. Kerta-annos on noin 1-3 mg / kg, päivittäin - 3-9 mg / kg.
Sivuvaikutukset. Niitä esiintyy harvoin. On allergisia reaktioita, pahoinvointia, oksentelua, vatsavaivoja. Haittavaikutukset häviävät usein itsestään hoidon yhteydessä.
Vasta-aiheet. Sairaudet, joihin liittyy munuaisten ja maksan vajaatoiminta, allergia lääkkeelle, raskaus, imetysjakso, alle 18-vuotiaiden potilaiden ikä.

Trimetatsidiini

Farmakologinen vaikutus. Vähentää angina pectoris-iskujen vakavuutta ja tiheyttä vaikuttamalla sydänlihaksen aineenvaihduntaan, suojaa sydänlihasta hapen nälkää vastaan, vähentää sydänlihassolujen (sydämen lihassolujen) vaurioitumista iskemian alla. Aineenvaihduntaan kohdistuvan vaikutuksen ansiosta se vähentää tarvetta ottaa nitraatteja ja parantaa sydänlihaksen supistuvuutta, jolla on positiivinen vaikutus verenkierron vajaatoiminnan yhteydessä.
Käyttöaiheet. Sepelvaltimotauti (käytetään pääasiassa vakaan angina pectoriksen ja kompensoitujen kroonisen sydämen vajaatoiminnan muotojen hoitoon), angina pectoriksen ehkäisy.
Käyttötapa. Tabletit otetaan suun kautta veden kanssa, 35 mg 2 kertaa päivässä aterioiden jälkeen. Hoidon kesto määräytyy hoitavan lääkärin suositusten perusteella.
Sivuvaikutukset. Ne ovat erittäin harvinaisia. Mahdollinen pahoinvointi, oksentelu.
Vasta-aiheet. Yksilöllinen suvaitsemattomuus, raskaus ja imetys, alle 18-vuotiaat potilaat.
Farmakologinen vaikutus. Se vaikuttaa kudosten aineenvaihduntaprosesseihin, koska se on jonkin energisesti arvokkaan aineen (adenosiinitrifosfaatin) edeltäjä, auttaa vähentämään hapen puutteen vaikutusta sydänlihakseen. Metabolisen vaikutuksensa ansiosta se voi vähentää sydämen rytmihäiriöiden vakavuutta. Sillä on myönteinen vaikutus sydänlihaksen verenkiertoon, sillä on samanlainen suojaava vaikutus munuaisiin. Sillä on positiivinen vaikutus kaasunvaihtoprosesseihin, parantaa sydämen supistusten tehokkuutta ja lisää veren aivohalvaustilavuutta. Sillä on jonkin verihiutaleiden vastainen vaikutus (normalisoi veren hyytymistä), parantaa kudosten korjausprosesseja, erityisesti kardiomyosyyttejä ja maha-suolikanavan limakalvon soluja.
Käyttöaiheet. Sydäninfarkti taudin kaikissa vaiheissa, krooninen sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt, erityyppiset kardiomyopatiat, minkä tahansa alkuperän sydänviat. Se on tarkoitettu sydänlihaksen tulehdussairauksiin (sydänlihastulehdus, sydänlihastulehdus), myrkytykseen digitalis-lääkkeillä sydänlihastulehduksen tai sydänkohtauksen aiheuttamien sydänlihaksen muutosten hoidossa. Kardiologisten patologioiden lisäksi sitä voidaan käyttää erilaisiin maksasairauksiin (hepatiitti, kirroosi), gastriittiin, mahahaavaan alkoholiriippuvuuden hoitokompleksissa..
Käyttötapa. Lääke on määrätty suun kautta tai laskimoon, riippuen hoitavan lääkärin määräyksestä. Keskimääräinen päivittäinen annos tablettimuodoissa on jopa 2,4 g lääkettä. Laskimoon annettava liuos voidaan injektoida virtana tai tippua pienellä nopeudella. Aloitusannos on 10 ml 2-prosenttista liuosta kerran päivässä, sitten annos kaksinkertaistetaan. Kurssin kesto on enintään 2 viikkoa. Suihkutusinjektiolla liuosta ei laimenneta; tiputusta varten ampullin sisältö laimennetaan natriumkloridiliuokseen.
Sivuvaikutukset. Virtsahapon määrän nousu veressä, taudin kulun paheneminen potilailla, joilla on kihti (useammin pahenemisvaiheita), ihon allergiset reaktiot.
Vasta-aiheet. Yksilöllinen suvaitsemattomuus, virtsahapon aineenvaihdunnan häiriöt (kihti). Kun lääkettä käytetään vaikeaa munuaissairautta sairastavilla potilailla, annosta on pienennettävä.
Farmakologinen vaikutus. Se on metabolinen lääke, säätelee hapenvaihtoa, sillä on detoksifioiva vaikutus soluihin ja kudoksiin. Palauttaa energiatehokkaiden aineiden tarjonnan sydänlihaksessa, on adaptogeeni. Sillä on suotuisa vaikutus aivojen ja sepelvaltimoiden verenkiertoon, parantaa hermostollisen toiminnan toiminnallisia varauksia. Akuutissa infarktissa ja epästabiilissa angina pectorisissa se suojaa kardiomyosyyttejä hapen nälkää vastaan ​​ja rajoittaa sydänlihaksen vaurioita. Auttaa lyhentämään angina pectoriksen jaksoja. Sitä käytetään verisuonisairauksiin oftalmologiassa, voidaan käyttää alkoholismin hoitokompleksissa.
Käyttöaiheet. Lisälääkkeenä sitä käytetään sepelvaltimotaudin eri muodoissa: sydäninfarktissa, mukaan lukien lykätty, epävakaa ja vakaa angina pectoris, krooninen sydämen vajaatoiminta. Sitä voidaan käyttää erityyppisiin kardiomyopatiatyyppeihin, komplisoituneina verenkierron vajaatoimintaan, aivohalvauksiin, ohimeneviin iskeemisiin kohtauksiin, erilaisten etiologisten verkkokalvon verisuonten angiopatioihin, silmänpohjan verenvuotoihin. Ilmoitettu fyysiselle ja henkiselle väsymykselle urheilijoiden toipumisaikana kilpailun jälkeen ja alkoholistien vieroitusoireyhtymällä.
Käyttötapa. Sitä käytetään sisäisesti tai suonensisäisesti. Yleisen tonic-vaikutuksen yhteydessä on suositeltavaa käyttää sitä aamulla. Sepelvaltimotaudin ja muiden lievien patologioiden vakaisilla muodoilla 0,5-1 g päivässä otetaan suun kautta kerran tai 2 kertaa aamulla ja lounasaikaan. Akuuteissa aivoverenkierron häiriöissä sydänkohtaus, epävakaa angina pectoris, verkkokalvon verenvuodot, suonensisäinen antaminen 10%: n annoksena 5-10 ml 1-2 kertaa päivässä on edullista. Kahden viikon kuluttua potilas siirretään lääkkeen oraaliseen antoon.
Mildronaattihoito kestää yhteensä 1-1,5 kuukautta. Ennalta ehkäiseviin tarkoituksiin voit määrätä Mildronate-kursseja 2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä (käytetään kapseleina keskimääräisenä annoksena).
Sivuvaikutukset. Niitä esiintyy harvoin. Mahdollinen sykkeen nousu, verenpaineen vaihtelut, liiallinen levottomuus, unettomuus, pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, allergiset iho-oireet.
Vasta-aiheet. Tilat, joihin liittyy lisääntynyt kallonsisäinen paine (äskettäiset aivovammat, keskushermoston kasvaimet), yksilöllinen suvaitsemattomuus, raskaus ja imetys. Varovaisuutta ja huolellista annoksen valintaa on käytettävä maksan ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Luettelo tehokkaista sydänlääkkeistä ja vitamiineista

Sydänpatologia on monipuolista, mutta se perustuu sydänlihaksen verenkierron rikkomiseen. Syyt voivat olla ateroskleroottiset tai spastiset muutokset sepelvaltimoissa, lisääntynyt veren hyytyminen, venttiilivirheet. Jokainen tapaus vaatii yksilöllisen hoitojakson.

Mitkä ovat pillerit sydämeen

On tärkeää selvittää sydänlihasiskemian syy, jotta lääkkeiden vaikutus on kohdennettu ja tehokas. Sydämen pillereiden arsenaalia on vaikea selvittää itse, kohtuuton lääkitys voi piilottaa oireet poistamatta ongelmaa. Vain kattava tutkimus mahdollistaa yksilöllisen hoito-ohjelman laatimisen.
Potilaan valitusten mukaan valitaan oireet, objektiiviset tiedot, sydämen pillerit, joiden toiminnan tarkoituksena on poistaa välitön patologia ja sen seuraukset. Sydämen hoitoa täydentävät lääkkeet, jotka parantavat verenkiertoa, verisuonten sävyä. On välttämätöntä normalisoida veren hyytymistä ja mineraalien aineenvaihduntaa. Kardiologiset aineet on jaettu pääryhmiin:

  kardiotoninen (lisääntynyt supistuvuus);

angioprotektiivinen (verisuonten seinämän suojaus);

hypolipideeminen (kolesterolitasojen alentaminen);

hyytymistekijän estäjät;

Vahvistaa sydäntä ja ehkäisee sydän- ja verisuonitauteja

Painon ja verenpaineen normalisointi auttaa ehkäisemään sydänlihaksen iskemiaa. Tupakoinnin lopettaminen on tehokas askel kohti sydämesi vahvistamista ilman lääkitystä. Motorisella aktiivisuudella on positiivinen vaikutus sydänlihaksen motoriseen toimintaan, se tarjoaa verisuoniharjoittelua. Kehon suojaavia kykyjä vahvistamalla henkilö luo olosuhteet, joissa sydänlääkettä ei tarvita lainkaan. Oikea ravinto, tasapainoinen proteiinien, vitamiinien, aminohappojen ja mineraalien sisällössä, vahvistaa sydänlihasta..
Sydänsairauksien ensisijaiseen ehkäisyyn suositellaan tabletteja, jotka sisältävät asetyylisalisyylihappoa tai verihiutaleiden vastaisia ​​aineita. Normalisoimalla veren hyytymistä lääkkeet "Cardiomagnil", "Aspecard", "Godasal", "Aspirin Cardio" estävät verihyytymien muodostumisen. "Riboksiini" edistää sydänlihaksen ravitsemuksen parantamista, sen vaikutus lisääntyy yhdistettynä "kokarboksylaasiin".
Ryhmän F vitamiinit (arakidonihapot, linolihapot) estävät plakkien muodostumista astioissa. Pyridoksiini (B6-vitamiini) stimuloi lipidiprosesseja, alentaa kolesterolitasoja, parantaa sydänlihaksen innervaatiota. Tarvittava näiden aineiden kompleksi sisältää multivitamiineja "Biovital", "Doppelgerts Cardiovital". Tableteissa olevat sydänvitamiinit voivat korvata oliiviöljyssä, kuivatuissa aprikooseissa, pähkinöissä ja tuoreessa kalassa olevia elintarvikkeiden ainesosia.

Kalium- ja magnesiumvalmisteet

Kaliumia ja magnesiumia sisältävät sydänlääkkeet parantavat sydänlihaksen trofiaa, nopeuttavat sydänimpulssien kulkuaikaa ja vähentävät veren viskositeettia. Selektiivisesti vaikuttavat kalvot, tablettien kaliumvalmisteet aktivoivat aineenvaihduntaa, edistävät sydänlihaksen energiasaturaatiota. Sydänsairauksien hoidossa käytetään "Panangin", "Asparkam", "Kudesan", "Pamaton", "Asparaginat".
Ravinto, joka sisältää naudanlihaa, palkokasveja, porkkanoita, kurpitsaa, paistettuja perunoita, mustaherukoita ja kuivattuja hedelmiä, auttaa kyllästämään kehoa kaliumilla ja magnesiumilla. Samanaikaisesti on välttämätöntä vähentää keittiön suolan, rasvaisten ruokien, sokerin kulutusta. Kahvijuomat, tee tulee valmistaa pienellä vahvuudella, muuten kaliumtablettien vaikutus tasoittuu, haluttu vaikutus ei toimi.

Sydänlääkkeet

Sydänlihaksen toimintahäiriö korjataan sydänlääkkeillä, joilla on tietty toiminta. Kipu-oireyhtymää hoidetaan antianginaalisilla lääkkeillä, rytmihäiriölääkkeet normalisoivat johtavuutta. Sydämen vajaatoiminta vaatii lihassyiden supistuvuuden lisääntymistä, verisuonten sävyn lisääntymistä ja laskimoiden ulosvirtauksen parantamista. Nopea pulssi osoittaa suuren sydänlihaksen, sydämen glykosidit, diureetit näytetään.

Sydämen kivusta

Kipu sydämen alueella on hälyttävä merkki, joka vaatii kuulemista kardiologin kanssa. Terävät puristuskivut, jyrkkä polttava tunne rintalastan takana saa ajattelemaan angina pectorista; antaa lapaluu alle, vasempaan olkapäähän - sydäninfarktista. Henkilö, jolla on näitä oireita, tarvitsee kiireellistä apua. On tärkeää tietää, mitä ottaa sydänkipuun ennen lääkärisi saapumista. Sinun on annettava tabletti "aspiriini" ja "nitroglyseriini" kielen alle. Kipun pitäisi hävitä 5 minuutin kuluttua, jos se ei ole ohi - "Nitroglyseriini" on annettava uudelleen, yhteensä, voit käyttää enintään kolme tablettia.

Rytmihäiriöistä

Rytmihäiriöiden lääkekorjaus perustuu sydänlihaksen johtokyvyn ja herkkyyden parantamiseen. Pillereiden ottaminen vaatii yksilöllisen valinnan ja annoksen, lääkkeiden yhdistelmä saattaa olla tarpeen. Heidän pitäisi juoda tiukasti järjestelmän mukaisesti. Jos haluat päättää eteisvärinän hoidosta, sinun on määritettävä rytmihäiriön tyyppi. Magnesiumvalmisteet (orotaatti, sulfaatti) on määrätty.
Tulenkestävää rytmihäiriötä on tapana hoitaa tableteilla "Etmozin", "Propafenone". Pysyvät johtumishäiriöt korjataan "Atenololilla", "Bisoprololilla". Amiodaroni auttaa poistamaan kammiovärinää. Iäkkäiden sydänlihaksen dystrofiaa, johon liittyy herkkyyden heikkeneminen, on vaikea hoitaa, potilasta on mahdollista hoitaa jonkin verran, mutta sydänlihaksen toimintaa ei voida palauttaa. Rytmihäiriöiset sydämen vitamiinit sisältyvät monimutkaiseen hoitoon trofismin parantamiseksi.

Aineenvaihdunta

Kardiometaboliset lääkkeet ovat lääkkeitä, jotka näytetään ihmisille, jotka rikkovat sydämen lihaksen ravintoa. Useimmiten tämä tapahtuu sepelvaltimotaudin kanssa, jonka aiheuttaa ateroskleroosi. Prosessi on luonteeltaan krooninen etenevä, ja potilas joutuu ottamaan jopa viisi tablettia päivässä. Aineenvaihduntaterapialla ei ole vankkaa näyttöä, eikä se voi väittää olevan tehokasta nopeasti, mutta on joitain korjaustoimenpiteitä, joita protokollat ​​(Trimetatsidiini) suosittelevat. Osastosta löydät paljon tietoa Venäjän federaatiossa esitetyistä tämän ryhmän tärkeimmistä lääkkeistä ( "Cardionat ", "Mildronat ", "Actovegin " ja muut).

Tabletit ja injektiot "Mexidol": miten ja mihin tarkoitukseen?
"Mexidolin" käyttöohjeet: vapautumismuodot, farmakologiset ominaisuudet. Indikaatiot pillereiden ja injektioiden ottamiseksi. Annostus parkinsonismille, matalalle verenpaineelle ja muille patologioille. Kurssin kesto ja kotimaiset analogit.

Kaikki "Mildronaatista" - lyhyt kuvaus ja kuvaus
"Mildronatin" perusominaisuudet ja toimintamekanismi. Oraalisen ja lihaksensisäisen antamisen ominaisuudet. Annostuksen valinta erilaisille sairauksille. Vasta-aiheet ja riskit ilman reseptiä.

Vitamiinit sydämeen: miten valita oikea?
Kuinka valita vitamiinit sydämen lihaksen ja verisuonten vahvistamiseksi? Luettelo lääkkeistä, joilla on nimet, viitteet kompleksien käytöstä lapsuudessa ja aikuisuudessa. Suositukset kurssin vastaanottoon ja kestoon.

Riboksiinin käyttöohjeet: ampullien ja tablettien käyttöaiheet
Riboksiinin käytön ominaisuudet kardiologisessa käytännössä: käyttöaiheet ja vasta-aiheet. Lääkkeen injektiot ja tabletit: mitä ja mihin? Analogit ja korvaavat uuden sukupolven riboksiini

Kaikki Pananginista: täydelliset käyttöohjeet
Panangin: vapautumismuoto, käyttötiheys, suositeltu annos ja kurssin kesto. Milloin ja miten sinun tulisi ottaa lääke? Vasta-aiheet ja sivuvaikutukset. Voinko juoda alkoholin kanssa??

Täydelliset ohjeet Actoveginille
Actovegin on eläinperäinen farmaseuttinen tuote, joka on suosittu IVY-maissa ja jolla ei ole vakuuttavaa näyttöä (kuuluu luokkaan 4). Kohorttitutkimuksissa (pienillä potilasnäytteillä) tuotiin lääkkeen kyky vaikuttaa hapen ja glukoosin käyttöön kudoksissa iskemian ja aliravitsemuksen olosuhteissa.

"Panangin" raskauden aikana
Indikaatiot "Panangin" -valmisteen käytöstä raskauden eri vaiheissa. Missä tapauksissa sinun ei tule käyttää tätä lääkettä? Yliannostuksen ilmentymät. Vinkkejä lääkkeen turvalliseen käyttöön.

Lääke "Cardionat": miten ja miksi ottaa?
Ohjeet "Cardionatin" käytöstä kapseleissa ja injektionesteessä. Vaikutusmekanismi. Mihin terveysongelmiin se on osoitettu? Cardionatin käytön rajoitukset Hoidon kesto ja annosteluominaisuudet erilaisille patologioille.

Katsaus 13 suosittuun sydänlääkkeeseen: niiden edut ja haitat

Artikkelin kirjoittaja: Nivelichuk Taras, anestesiologian ja tehohoidon osaston johtaja, 8 vuoden työkokemus. Korkeakoulutus erikoisalalla "Yleislääketiede ".
Tästä artikkelista saat selville: mitä sydänlääkkeitä luetteloa käytetään usein kardiologisten sairauksien hoitoon, mitä käyttöaiheita varten niitä tulisi käyttää, mitkä sivuvaikutukset voivat johtaa niiden ottamiseen.
Artikkelin sisältö (huumeluettelo):
Lääkäreillä on melko suuri joukko lääkkeitä, joita he määräävät sydänsairauksien hoitoon. Valitettavasti monet sydänpotilaat alkavat ottaa itse lääkkeitä, jotka ovat alttiita tiedotusvälineissä ja Internetissä oleville mainoksille, joilla ei ole todistetusti vaikuttavia ominaisuuksia. Joskus lääkärit määräävät nämä lääkkeet..
Suosituimmat ja yleisesti määrätyt sydänlääkkeet sisältävät luettelossaan ja artikkelin sisällössä luetellut keinot. Puhumme niistä edelleen..
Sydänlääkkeillä on erilaisia ​​vapautumismuotoja:

  Tabletit tai kapselit niellään, pidetään kielen alla tai liuotetaan veteen.

Aerosolit suihkutettaviksi suuhun.

Liuokset suonensisäiseen tai lihaksensisäiseen injektioon.

Parantavat laastarit liimataan iholle.

Sydänsairauksia hoitavat kardiologit, terapeutit ja yleislääkärit.

1. Verihiutaleiden vastaiset aineet

Verihiutaleiden vastaiset aineet ovat lääkkeitä, jotka estävät verihiutaleiden liittymisen yhteen (aggregaation) estäen verihyytymien muodostumista.

Suosituin ja tunnetuin verihiutaleiden vastainen aine on asetyylisalisyylihappo (aspiriini). Suurina annoksina tätä ainetta käytetään kuumetta, tulehdusta ja kipua lievittäviin tarkoituksiin. 75-100 mg: n annoksella aspiriini estää verihiutaleiden aggregaatiota (adheesiota), mikä johtaa aivohalvauksen ja sydäninfarktin ehkäisyyn. Tätä tarkoitusta varten lääkärit määräävät sen potilaille, joilla on sydän- ja verisuonitauteja ja joilla on lisääntynyt riski sairastua niihin. Aspiriinia ei suositella potilaille, joilla on:

  vatsa- tai pohjukaissuolihaava;

hemofilia tai muut veren hyytymishäiriöt;

allergia aspiriinille;

allergia mille tahansa ei-steroidiselle tulehduskipulääkkeelle (kuten ibuprofeenille);

ikä enintään 16 vuotta.

Nämä vasta-aiheet johtuvat siitä, että aspiriini vaikuttaa negatiivisesti mahalaukun limakalvoon ja lisää verenvuotoriskiä..
Tunnetuimmat kaupalliset lääkkeet, jotka sisältävät aspiriinia, ovat Cardiomagnyl, Aspirin Cardio, Magnikor.

Klopidogreeli

Toinen yleisesti määrätty verihiutaleiden vastainen lääke on klopidogreeli. Se, kuten aspiriini, estää verihiutaleiden aggregaatiota ja estää verihyytymien muodostumisen. Sen vaikutus on selvempi kuin aspiriinilla. Klopidogreeli on määrätty potilaille, joilla on aspiriini-intoleranssi. Näiden kahden aggregaatin yhdistettyä käyttöä määrätään potilaille stentin tai sepelvaltimon ohitussiirron jälkeen. Klopidogreelin ottaminen voi vähentää aivohalvauksen ja sydäninfarktin riskiä.
Klopidogreelin, kuten aspiriinin, suurin vaara on lisääntynyt verenvuotoriski. Tämän vuoksi lääkärit yrittävät välttää kaksinkertaista verihiutaleiden vastaista hoitoa näiden lääkkeiden yhdistelmällä..
Suosituin klopidogreelia sisältävä lääke on Plavix.

Statiinit ovat lääkkeitä, jotka alentavat veren huonon kolesterolin määrää, mikä voi johtaa ateroskleroosiin ja sydän- ja verisuonitauteihin. Siksi statiineja määrätään:

Iskeeminen sydänsairaus.

Aivohalvaus ja ohimenevät iskeemiset iskut.

Statiinit eivät pysty parantamaan näitä sairauksia, mutta ne auttavat estämään niiden kehittymisen ja etenemisen..
Näiden lääkkeiden käytön suurin vaara on lihas- ja maksavaurio..
Suosituimmat statiinit ovat atorvastatiini, rosuvastatiini ja simvastatiini..

3. Angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät (ACE-estäjät)

Nämä lääkkeet häiritsevät angiotensiinin, hormonin, joka tekee valtimoistasi kapea. Verisuonten laajenemisen vuoksi paine laskee ja sydämen kuormitus vähenee. ACE: n estäjät vähentävät aivohalvauksen ja sydäninfarktin riskiä.
Lääkärit määräävät nämä sydänlääkkeet potilaille, joilla on:

Näillä lääkkeillä on vähän sivuvaikutuksia, joista suurin on kuiva yskä..
ACE: n estäjistä suosituimpia ovat kaptopriili, enalapriili, ramipriili ja perindopriili..

4. Beetasalpaajat

Beetasalpaajat vähentävät verenpainetta, voimaa ja sykettä vähentäen siten sydänlihaksen hapenkulutusta.
Näiden lääkkeiden pääaiheita ovat:

sydämen rytmihäiriöt korkealla pulssilla;

Beetasalpaajien käyttö sydänpotilailla vähentää sairastuvuutta ja kuolleisuutta.
Näiden lääkkeiden negatiivisia ominaisuuksia ovat:

Sydämen vajaatoiminnan oireiden voimistuminen hoidon alussa, joka häviää 1-2 viikon kuluttua.

Unihäiriöiden ja painajaisten mahdollisuus.

Merkittävä sykkeen lasku.

Paheneva tila potilailla, joilla on astma tai obstruktiivinen keuhkosairaus.

Lisäksi on näyttöä siitä, että beetasalpaajat voivat lisätä diabeteksen riskiä..
Suosituimmat beetasalpaajat ovat bisoprololi (Concor), karvediloli (Coriol), nebivololi (Nebilet).

5. Angiotensiinireseptorin antagonistit

Nämä lääkkeet häiritsevät angiotensiinin vaikutuksia sydän- ja verisuonijärjestelmään. Lääkärit määräävät angiotensiinireseptoriantagonisteja, kun ACE: n estäjät ovat huonosti siedettyjä, koska niillä on vähemmän sivuvaikutuksia.
Tunnetuimmat angiotensiinireseptoriantagonistit ovat losartaani (Lozap, Lorista) ja telmisartaani (Mikardis)..

6. Kalsiumkanavasalpaajat

Nämä lääkkeet laajentavat verisuonia, mikä parantaa verenkiertoa sydämeen ja alentaa verenpainetta. Kalsiumkanavasalpaajia käytetään kohonneen verenpaineen, angina pectoriksen ja tietyntyyppisten sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.
Koska nämä lääkkeet laajentavat verisuonia, ne voivat aiheuttaa päänsärkyä, ihon punoitusta ja turvotusta alaraajoissa..
Esimerkkejä kalsiumkanavasalpaajista ovat amlodipiini, felodipiini ja verapamiili.

Nitraatit laajentavat verisuonia, jota käytetään angina pectoriksen hoitoon. Esimerkkejä näistä lääkkeistä ovat nitroglyseriini ja isosorbididinitraatti (nitrosorbidi). Nitroglyseriinitabletit tai aerosolit helpottavat nopeasti angina pectoriksen hyökkäystä, joten melkein jokainen tätä tautia sairastava potilas kantaa sitä mukanaan.

Nitraattien tärkeimmät sivuvaikutukset ovat päänsärky, turvotus jaloissa ja kasvojen punoitus..

8. Diureetit

Diureetit (diureetit) auttavat poistamaan ylimääräisen nesteen kehosta, mikä vähentää painetta, turvotusta ja hengenahdistusta. Siksi niitä käytetään valtimon hypertensioon ja sydämen vajaatoimintaan..
Diureettien sivuvaikutuksia ovat:

elektrolyyttien epätasapaino kehossa.

Esimerkkejä sydänsairauksiin yleisesti käytetyistä diureeteista ovat veroshpironi, indapamidi, furosemidi, hydroklooritiatsidi, torasemidi.

9. Sydämen glykosidit

Glykosidit lisäävät sydämen voimaa ja hidastavat sykettä, mikä voi olla hyödyllistä sydämen vajaatoiminnan ja rytmihäiriöiden yhteydessä.
Näillä lääkkeillä on myrkyllinen vaikutus, joten sinun tulee noudattaa huolellisesti lääkärin suosituksia niiden ottamisesta. Glykosidien haittavaikutusten oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, huono ruokahalu, näköhäiriöt, aistiharhat, sekavuus, epätavalliset ajatukset ja käyttäytyminen.

10. Antikoagulantit

Antikoagulantit ovat aineita, jotka vaikuttavat plasman hyytymistekijöihin estäen siten verihyytymien muodostumisen. Niitä käytetään leikkauksen jälkeen keinotekoisten venttiilien istuttamiseen sydämeen ja eteisvärinään, mikä auttaa estämään verihyytymien muodostumista sydänontelossa..
Antikoagulanttien tärkeimmät sivuvaikutukset ovat lisääntynyt verenvuotoriski eri lokalisoinnissa, joten niitä käytettäessä on tarpeen seurata veren hyytymisen laboratorio-indikaattoreita.
Tämän lääkeryhmän pääedustajat ovat varfariini ja rivaroksabaani (Xarelto).
Kiireellisissä tilanteissa (sydäninfarkti, epävakaa angina pectoris) käytetään injektoitavia antikoagulantteja - hepariinia, enoksapariinia (Clexane), fondaparinuuksia (Arixtra).

11. Rytmihäiriölääkkeet

Rytmihäiriölääkkeet sisältävät lääkkeitä eri ryhmistä. Näitä ovat esimerkiksi beetasalpaajat, kalsiumkanavasalpaajat, digoksiini.

Näiden varojen käytön tarkoituksena on palauttaa sydämen supistusten normaali rytmi tai normalisoida syke..

12. Valmisteet, jotka sisältävät kaliumia ja magnesiumia

Kalium ja magnesium ovat hivenaineita, jotka ovat välttämättömiä sydämelle ja koko keholle. Niiden puutteesta johtuen sydämen rytmihäiriöiden ja sepelvaltimoiden ateroskleroosin riski kasvaa. Hyvin usein kaliumin ja magnesiumin puute havaitaan käytettäessä diureetteja, jotka stimuloivat niiden erittymistä virtsaan.
Valmisteet, jotka sisältävät kaliumin ja magnesiumin yhdistelmää, ovat erittäin suosittuja - panangiini, asparkami.

13. Metaboliset aineet

Nämä lääkkeet on suunniteltu parantamaan aineenvaihduntaa sydänsoluissa ja suojaamaan niitä hapen puutteen kielteisiltä vaikutuksilta. Niitä määrätään usein iskeemisen sydänsairauden, sydämen vajaatoiminnan, kardiomyopatioiden, angina pectoriksen, sydäninfarktin yhteydessä. Suurimmalla osalla näistä lääkkeistä ei kuitenkaan ole tieteellisesti todistettua myönteistä vaikutusta sydän- ja verisuonijärjestelmän toimintaan, ennusteeseen ja sydänpotilaiden elinajanodotteeseen. Suurin osa kliinisistä ohjeista Euroopassa ja Yhdysvalloissa ei suosittele niiden käyttöä sydänsairauksiin.
Suosituimmat metaboliset lääkkeet ovat trimetatsidiini (Preductal), meldonium (Mildronate), tiotriatsoliini ja riboksiini..

On huomattava, että Euroopan lääkevirasto sallii trimetatsidiinin käytön angina pectoriksen hoidossa, jos muut lääkkeet eivät pysty hallitsemaan tämän taudin oireita.

"Universal Medicine": Kaikki aineenvaihdunnan aineista

Metaboliset lääkkeet ovat yksi eniten edustetuista huumeiden ryhmistä. Niiden päätarkoitus on parantaa erilaisia ​​aineenvaihduntaprosesseja ihmiskehossa. Tämä määritelmä on kuitenkin niin yleinen, että siitä on täysin käsittämätöntä, mitä prosesseja ne parantavat ja miten. Loppujen lopuksi ihanteellisen lääkkeen tulisi olla kuin avain lukkoon: tietyn taudin hoitamiseksi tai tietyn prosessin hallitsemiseksi (vähentää painetta, laajentaa keuhkoputkia ja helpottaa hengitystä, pysäyttää iskeemisen kivun sydämessä jne.). MedAboutMe yrittää ymmärtää kaikki erilaiset lääkkeet aineenvaihdunta-aineiden ryhmästä ja selvittää niiden todellinen tehokkuus ja turvallisuus..

Mitkä ovat aineenvaihdunta-aineet

Internetistä on vaikea löytää luotettavaa ja selkeää tietoa metabolisista lääkkeistä ja niiden vaikutusmekanismista. Hakutulokset ovat pääasiassa mainoksia erilaisille lääkkeille, jotka valmistajien mukaan parantavat kaikkien elinten ja kudosten tilaa ihmiskehossa ja joilla ei ole käytännössä sivuvaikutuksia. Selvää luokitusta ei ole. Kunkin lääkkeen käyttöaiheet ja toimintamekanismit ovat yksilöllisiä, joten on mahdotonta määrittää, mikä ihmisjoukko tarvitsee niitä ja mitä sairauksia todella hoidetaan.
Metaboliset aineet ovat siis joukko lääkkeitä, joista jokainen toimii omalla tavallaan ja jokaisessa kliinisessä tilanteessa lääkäri voi valita potilaalle sopivimman vaihtoehdon. Joillakin lääkkeillä on antihypoksinen vaikutus ja ne lisäävät kehon vastustuskykyä happinälkään, toiset parantavat glukoosin tai rasvojen kuljetusta ja toiset taas vaikuttavat solukalvon rakenteeseen ja aineenvaihduntaan solussa..

Mitä metabolisia keinoja on olemassa

Metabolisen ryhmän huumeiden luettelo on valtava. Ei ole yleisesti hyväksyttyä luokitusta, kuten edellä mainittiin. Syynä on se, että jokaisella niistä on ainutlaatuinen rakenne, toimintamekanismi ja käyttöohjeet..
Metabolisen ryhmän yleisimmät lääkkeet ovat Actovegin, Riboxin, Cocarboxylase, Preductal, Mildronate, Carnitine, Coenzyme Q10, Berlition, Inosine, Cobamide, Lipamide, Metionine, ATP jne. Tämä ei ole täydellinen luettelo, todellisuudessa tällaisia ​​lääkkeitä on useita. Erilaiset lääkeyhtiöt (useimmissa tapauksissa kotimaiset) tuottavat niitä useissa muodoissa: tabletit, liuokset lihakseen ja laskimoon. On huomattava, että amerikkalaiset ja eurooppalaiset lääkärit suhtautuvat melko viehättävästi aineenvaihdunta-aineiden ryhmään kuuluviin lääkkeisiin, koska niiden tehokkuudesta on suuria epäilyksiä. Samaan aikaan Venäjällä nämä lääkkeet ovat erittäin suosittuja..

Mikä on metabolisten aineiden rooli

Ilmaisu "aineenvaihdunnan parantaminen" on todellakin houkutteleva apteekin potentiaalisille asiakkaille, koska on olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka luottavat siihen, että aineenvaihdunta on vähentynyt, ja ilman mitään todisteita siitä. Kliinisen vaikutuksen lievyys ja sivuvaikutusten lähes täydellinen puuttuminen tekevät näistä lääkkeistä erittäin suosittuja. Tämä selittää myös, että useimpien niistä hinta on melko korkea. Mikä on näiden varojen todellinen vaikutus?
Metabolisten lääkkeiden rooli lääketieteessä voidaan määritellä apuna ja yleisenä vahvistuksena. Jotkut näistä lääkkeistä, esimerkiksi Meldonium, Actovegin, Trimetazidine jne., Osallistuivat kliinisiin tutkimuksiin, mutta niiden todistusaste ei yleensä ylitä keskimääräistä (yksinkertaisella tavalla, se auttaa jotakuta, joku ei, tulosta ei voida laajentaa laajaan ihmisryhmä). Kun otetaan huomioon tämä tosiasia, käy ilmi, että tällaisten lääkkeiden vaikutus on melko epävarma, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että se on olemassa, mutta ei ole luotettavaa näyttöä sen olemassaolosta..

Mitkä ovat viitteitä metabolisten lääkkeiden määräämiseen

Periaatteessa kaikilla yli keski-ikäisillä on viitteitä aineenvaihduntalääkkeiden käytöstä. Suurin osa näiden lääkkeiden lääketieteellistä käyttöä koskevissa ohjeissa kuvatuista viitteistä on melko subjektiivisia. Esimerkiksi:

Sisäelinten krooniset sairaudet (haima, maksa, munuaiset, suolet jne.)

Vegetovaskulaarinen dystonia, dyscirculatory enkefalopatia, aivoverisuonitapahtuman seuraukset, polyneuropatia, mukaan lukien diabeettinen.

Perifeeristen alusten (valtimoiden, laskimoiden) sairaudet.

Trofiset ihosairaudet, pohjustukset, haavaumat.

Sydänlihaksen dystrofia, iskeeminen sydänsairaus, sepelvaltimoiden angiosleroosi.

Krooninen väsymysoireyhtymä jne..

Siten melkein jokainen pystyy tunnistamaan aineenvaihduntalääkkeiden kulkuohjeet. Tämä selittää heidän suuren suosionsa..

Milloin metabolisten lääkkeiden määrääminen on perusteltua?

Ottaen huomioon, että näiden lääkkeiden roolia voidaan kuvata apuaineina, näiden lääkkeiden tulisi olla toisen linjan lääkkeitä. Mitään niistä ei käytetä ensihoidon tarjoamiseen tai taudin akuutissa vaiheessa.
Esimerkiksi sydänlihaksen vahvistamiseen käytettäviä lääkkeitä (Mexicor, Preductal) ei koskaan käytetä sydäninfarktin akuutissa vaiheessa tai hypertensiivisessä kriisissä. Tätä varten on olemassa lääkkeitä, joilla on todistettu vaikutus (verenpainetta alentavat, antianginaaliset, verihyytymiä liuottavat ja veren ohenevat). Ja kun tila on vakiintunut, edellyttäen, että perussairauden hoito on valittu oikein (sydänlihaksen iskemia tai valtimon hypertensio), aineenvaihdunta-aineita voidaan käyttää myös lisähoitona.
Tilanne on samanlainen muiden sairauksien (akuutti aivoverisuonitapahtuma, diabetes mellitus, verisuonisairaus, munuaissairaus jne.) Kanssa. Aluksi lääkärin on valittava tehokkaat lääkkeet, jotka säilyttävät potilaan vakaan tilan ja minimoivat pahenemisvaiheiden todennäköisyyden. Ja tätä taustaa vasten hänelle määrätään lisähoitona (potilaan mielentilan rauhoittamiseksi) lääkkeitä "aineenvaihdunnan parantamiseksi"..

Metaboliset aineet ja lumelääke

Lääketieteessä on sellainen asia kuin lumelääke. Hän selittää positiiviset tulokset erilaisten sairauksien hoidossa vähävaikutteisten lääkkeiden tai "nuken" käytön jälkeen. Koska useimpien nykyisten aineenvaihduntalääkkeiden todistusperusta on käytännössä poissa, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että jotkut niistä voidaan luokitella hyödyttömiksi. Itse se tosiasia, että henkilöä hoidetaan lääkkeellä, joka "parantaa aineenvaihduntaa", tekee joskus ihmeitä.
Siksi, jos näiden lääkkeiden käytölle ei ole vasta-aiheita ja potilaalla on vastustamaton halu parantaa aineenvaihduntaa, niin joskus se on todella järkevää. Loppujen lopuksi lääkärin päätavoitteena on parantaa potilaan tilaa, ja aineenvaihdunta-aineilla voi olla tärkeä rooli tässä..
On olemassa tietty ryhmä ihmisiä, jotka periaatteessa rakastavat hoitoa. He ovat usein vieraita poliklinikoissa ja esittävät lääkärille monia epäspesifisiä ja subjektiivisia valituksia. Tutkimuksen aikana useimmiten ne eivät paljasta vakavia sairauksia ja poikkeavuuksia terveydestä. Tässä tapauksessa aineenvaihdunta-aineiden määrääminen on erinomainen ratkaisu sekä lääkärille itselle että potilaalle, koska useimmissa tapauksissa potilaat pitävät näistä lääkkeistä kovasti..
Potilasryhmiä on monia, ja lääkärin taito on valita kullekin optimaalinen hoitotyyppi. Siksi "aineenvaihdunnan parantamiseen" tarkoitetuilla lääkkeillä on myös tietty markkinarako, vaikka ne aiheuttavatkin paljon keskustelua lääketieteellisissä piireissä..

Metaboliset lääkkeet sydämelle

Kansainvälinen nimi: Inosine
Annostusmuoto: kapselit, liuos laskimoon annettavaksi, kalvopäällysteiset tabletit
Farmakologinen vaikutus: Metabolinen aine, ATP: n edeltäjä; sillä on antihypoksisia, metabolisia ja rytmihäiriölääkkeitä. Lisää energiaa.
Indikaatiot: iskeeminen sydänsairaus (sydäninfarkti, sepelvaltimoiden vajaatoiminta, sydämen rytmihäiriöt); CMP: n erilaiset syntymät, synnynnäiset ja hankitut sydänviat,.
Kansainvälinen nimi: Inosiini
Annostusmuoto: kapselit, liuos laskimoon annettavaksi, kalvopäällysteiset tabletit
Farmakologinen vaikutus: Metabolinen aine, ATP: n esiaste; sillä on antihypoksisia, metabolisia ja rytmihäiriölääkkeitä. Lisää energiaa.
Käyttöaiheet: iskeeminen sydänsairaus (sydäninfarkti, sepelvaltimoiden vajaatoiminta, sydämen rytmihäiriöt); CMP: n erilaiset syntymät, synnynnäiset ja hankitut sydänviat,.

Kaliumorotaatti

Kansainvälinen nimi: Orootihappo
Annostusmuoto: rakeet siirapin valmistamiseksi [lapsille], tabletit, tabletit [lapsille]
Farmakologinen vaikutus: Ei-steroidinen anabolinen lääke. Stimuloi nukleiinihappojen synteesiä; lisää ruokahalua; on diureettisia, uudistavia ominaisuuksia..
Käyttöaiheet: Osana yhdistelmähoitoa: IHD (mukaan lukien angina pectoris, sydäninfarkti); CHF II-III st. Mg2 + -riippuvat rytmihäiriöt, eteisvärinä;.

Karnitiinikloridi

Kansainvälinen nimi: karnitiini
Annostusmuoto: konsentraatti infuusionesteen, oraaliliuoksen valmistamiseksi
Farmakologinen vaikutus: Keinot aineenvaihduntaprosessien korjaamiseksi; sillä on anabolisia, antihypoksisia ja kilpirauhasen vastaisia ​​vaikutuksia, aktivoi rasvan aineenvaihduntaa,.
Käyttöaiheet: Iskeeminen aivohalvaus (akuutissa, toipumisvaiheessa), ohimenevä aivoverisuonitapahtuma, discirculatory encephalopathy, traumaattiset ja toksiset aivovauriot.
Annostelumuoto: silmätipat
Farmakologinen vaikutus: Stimuloi metabolisia prosesseja, sillä on antioksidanttivaikutus, nopeuttaa traumaattisen, kemiallisen, säteily-, tarttuvan ja trofisen etiologian sarveiskalvon epiteelivirheiden paranemista..
Käyttöaiheet: Haavainen keratiitti, keratopatia (erilainen etiologia), sarveiskalvon kudoksen metaboliset sairaudet.
Kansainvälinen nimi: kobamamidi
Annostusmuoto: lyofilisaatti injektionesteen valmistamiseksi, tabletit, kalvopäällysteiset tabletit
Farmakologinen vaikutus: B12-vitamiinin luonnollinen koentsyymimuoto, joka määrää sen aktiivisuuden erilaisissa metabolisissa prosesseissa. Kehossa oleva B12-vitamiini muuttuu.
Käyttöaiheet: Hypotrofia, ruokahalun heikkeneminen, hidas ruokareaktio, lihasten hypotonia, hypoksia, anemia; aikuisilla - psykogeeninen anoreksia, astenia; krooninen.

Kokarboksylaasi

Kansainvälinen nimi: Kokarboksylaasi
Annostusmuoto: lyofilisaatti liuoksen valmistamiseksi laskimoon ja lihakseen, lyofilisaatti liuoksen valmistamiseksi lihakseen
Farmakologinen vaikutus: Koentsyymi muodostuu elimistössä tiamiinista. On metabolinen vaikutus, aktivoi kudosten aineenvaihduntaa. Elimistössä se fosforyloituu muodoksi.
Käyttöaiheet: Yhdistelmähoidossa: metabolinen asidoosi, asidoosi hyperglykeemisessä koomassa, asidoosi hengitys- ja keuhkosydämen vajaatoiminnassa;.

Kokarboksylaasifereiini

Kansainvälinen nimi: Kokarboksylaasi
Annostusmuoto: lyofilisaatti liuoksen valmistamiseksi laskimoon ja lihakseen, lyofilisaatti liuoksen valmistamiseksi lihakseen
Farmakologinen vaikutus: Koentsyymi muodostuu elimistössä tiamiinista. On metabolinen vaikutus, aktivoi kudosten aineenvaihduntaa. Elimistössä se fosforyloituu muodoksi.
Käyttöaiheet: Yhdistelmähoidossa: metabolinen asidoosi, asidoosi hyperglykeemisessä koomassa, asidoosi hengitys- ja keuhkosydämen vajaatoiminnassa;.

Kokarboksylaasihydrokloridi

Kansainvälinen nimi: Kokarboksylaasi
Annostusmuoto: lyofilisaatti liuoksen valmistamiseksi laskimoon ja lihakseen, lyofilisaatti liuoksen valmistamiseksi lihakseen
Farmakologinen vaikutus: Koentsyymi muodostuu elimistössä tiamiinista. On metabolinen vaikutus, aktivoi kudosten aineenvaihdunnan. Elimistössä se fosforyloituu muodoksi.
Indikaatiot: Yhdistelmähoidossa: metabolinen asidoosi, asidoosi hyperglykeemisellä koomalla, asidoosi hengitys- ja keuhkosydämen vajaatoiminnalla;.

Mikä on metabolinen aine? Mikä on metabolinen aine "glysiini"? Metaboliset aineet neurologiassa, painonpudotukseen, sydämeen

Mikä on aineenvaihdunta? Tämä on yhdistelmä kehossa erilaisia ​​kemiallisia reaktioita, jotka tapahtuvat siitä hetkestä, kun ruoka tulee vatsaan, kunnes se erittyy suoliston ja virtsaputken kautta. Aineenvaihdunta koostuu kahdesta päävaiheesta:

  Anabolia. Solut ja ruumiinosat muodostuvat.

Katabolia. Tämä on täysin edellisen vaiheen vastakohta. Tämän prosessin aikana sen omat ja ruokamolekyylit jaetaan yksinkertaisempiin yhdisteisiin..

Nämä kaksi toimintoa ovat yhtä tärkeitä koko organismin normaalille toiminnalle. Metabolinen aine - mikä se on ja mihin sairauksiin se on määrätty? Erityisiä lääkkeitä käytetään, jos potilaalla on metabolinen häiriö.

Aineenvaihduntahäiriöiden tulokset

Aineenvaihduntahäiriöillä voi kehittyä seuraavia patologioita:

  kehitysvammaisuus;

suuri määrä glykogeeniä.

Aineenvaihdunnan normalisoimiseksi sinun on otettava metabolisia lääkkeitä. Nykyaikaisilla lääkemarkkinoilla on monia lääkkeitä, mutta kaikilla niistä ei ole myönteistä vaikutusta huonoon aineenvaihduntaan liittyvien oireiden poistamiseen..

Metabolisten lääkkeiden käyttö lääketieteen eri aloilla

Kaikkien sydän- ja verisuonipatologioiden pääasiallinen syy on hypoksia. Erityisen mielenkiintoisia ovat sydämen metaboliset aineet, jotka vaikuttavat tarkoituksellisesti metabolisiin prosesseihin hypoksian aikana. Ne parantavat veren siirtofunktioita, palauttavat solujen energiatasapainon, korjaavat kudosten ja elinten metabolisten solujen ketjut, lisäävät kehon vastustuskykyä erilaisille infektioille.

Metabolisia aineita käytetään myös laajalti neurologiassa. Aivoverenkierron patologioiden akuuttien ja kroonisten muotojen sydämessä aivojen happinälkällä on valtava rooli. Kaikki tämä voi johtaa elintärkeiden aivosolujen kuolemaan. Neuropatologin päätehtävä on normalisoida potilaan lipidi- ja rasva-aineenvaihdunta, vähentää painetta ja lisätä hapen virtausta kaikkiin aivojen osiin. Siksi lääkkeet, jotka normalisoivat aineenvaihduntaa, voivat auttaa tässä..
Ylipaino ei koskaan esiinny spontaanisti. Joskus henkilö antaa itsensä syödä melko maukasta ja tyydyttävää ruokaa juuri ennen nukkumaanmenoa. Joten päivästä toiseen grammat kertyvät ja kasvavat ylipainoisiksi. Ylipainon torjunnasta on tullut valtava ongelma monille. Lihavuus on vakavan sairauden syy. Tämän tilan oireiden poistamiseksi ja painon normalisoimiseksi käytetään aineenvaihdunnan painonlasku lääkkeitä. Nämä lääkkeet pystyvät normalisoimaan aineenvaihduntaa, vähentämään ruokahalua, ja painonlaskun ohella voit saada kaikki keholle tarvittavat mineraalit ja vitamiinit. Nämä lääkkeet ovat hyvin siedettyjä eivätkä aiheuta riippuvuutta..

Metabolisia lääkkeitä käytetään myös laajalti urheilulääketieteessä. Monien lääkkeiden koostumuksessa ei ole myrkyllisiä yhdisteitä. Mitä metabolinen lääke tarkoittaa urheilulle? Tällaiset lääkkeet edistävät ruoan asianmukaista imeytymistä. Urheilija saa enemmän energiaa ruoasta, jos ruokavalio on hyvin muotoiltu.
Apteekeista löytyy monia aineenvaihduntalääkkeitä. Suosituimpia kuvataan alla..

Lääke "glysiini"

"Glysiini" -aine parantaa aivojen aineenvaihduntaa ja sitä käytetään laajalti monilla lääketieteen aloilla. Lääke valmistetaan valkoisten tablettien muodossa resorptiota varten. Valmiste sisältää mikrokapseloitua glysiiniä 100 mg: n annoksena. Apuaineet ovat: liukoinen metyyliselluloosa ja magnesiumstearaatti. Tabletit on pakattu 50 kappaleen läpipainopakkauksiin. Mikä on metabolinen glysiini? Tämä on kysytyin lääke aineenvaihdunnan parantamiseksi..
Lääkkeellä on seuraavanlaisia ​​vaikutuksia kehoon:

  säätelee aineenvaihduntaa;

normalisoi ja aktivoi suojaavan eston prosessit keskushermostossa;

säätelee glutamaattireseptorien toimintaa;

lievittää stressiä, psyko-emotionaalista liiallista kiihottumista, aggressiota;

eliminoi unettomuuden syyt;

vähentää vegetatiivisia häiriöitä, erityisesti vaihdevuosien aikana;

vähentää alkoholijuomien toksisia vaikutuksia.

Metabolisella aineella on niin ainutlaatuinen vaikutus kehoon. Mikä se on ja miten se otetaan oikein, sinun on tutkittava ohjeissa.

Lääke tunkeutuu lyhyessä ajassa kaikkiin elimiin ja elimistön biologisiin nesteisiin. Lääke metaboloituu vedeksi ja hiilidioksidiksi, jotka eivät kerry kudoksiin.

Milloin lääke "glysiini" otetaan?

Tabletin merkinnät ovat seuraavat:

  heikentynyt henkinen suorituskyky;

erilaisten etiologioiden stressi;

sopimaton käyttäytyminen lapsuudessa ja murrosiässä;

kaikenlainen enkefalopatia;

hermoston orgaaniset ja toiminnalliset sairaudet, joihin liittyy neurologisia oireita;

hermostuneisuus ennen tärkeitä tapahtumia.

Mitä metabolinen aine tarkoittaa ihmiskeholle? Se on korvaamaton avustaja kaikkien elinten ja järjestelmien normaalille toiminnalle..
"Glysiini" on käytännössä vaaraton. Joillakin potilailla voi kehittyä vain allerginen reaktio. Lääkettä käytetään lasten käytännössä.
Lääke on määrätty 100 mg: n annoksena. Voit laittaa kokonaisen tabletin kielesi alle tai jauhaa jauheeksi. Lääke "glysiini" erilaisille käyttöaiheille aikuisille, lapsille ja nuorille määrätään yksi pilleri kaksi tai kolme kertaa päivässä. Hoitojakso on kahdesta viikosta kuukauteen. Unettomuuden sattuessa on suositeltavaa ottaa lääke puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa kokonaisen pillerin tai puolet siitä. Kaikki riippuu ikäryhmästä.

Heti aivohalvauksen tai iskeemisen aivohalvauksen jälkeen määrätään 1000 mg: n annos kielen alle pienellä vedellä. Sitten viiden päivän ajan annos on myös 10 tablettia päivässä. Lisäksi kuukauden kuluessa yksi tabletti otetaan kaksi tai kolme kertaa päivässä..

Soveltaminen huumeriippuvuuden käytännössä

Huumeriippuvuuskäytännössä lääke annostellaan yhdellä 100 mg: n annoksella kolme kertaa päivässä. Hoidon kesto on 14-30 päivää. Lääkärin suositusten mukaan on välttämätöntä käydä hoitoprosessi lääkkeellä "glysiini", joka on metabolinen aine, neljä kertaa vuodessa. Mikä se on ja mitä hyötyä tästä lääkkeestä on huumeriippuvaiselle henkilölle, asiantuntija kertoo vastaanotossa.

Lääke vähentää sivuvaikutusten vaikutusta, kun otetaan psykoosilääkkeitä, masennuslääkkeitä, kouristuslääkkeitä ja unilääkkeitä.

Yliannostus

Lääkkeen ottaminen suurina annoksina voi johtaa myrkytykseen. Myrkytysoireet:

Jos on ilmennyt patologiaa, potilaan on huuhdeltava vatsa, annettava absorboiva aine juotavaksi ja yhdistettävä vieroitushoito. Lääkkeelle ei ole spesifistä vastalääkettä. Allergian tapauksessa potilaalle tulee määrätä allergialääkkeitä Quincken edeeman ja anafylaktisen sokin kehittymisen välttämiseksi..
Huolimatta siitä, että lääkettä myydään ilman reseptiä, ei ole toivottavaa käyttää sitä kuulematta ensin lääkäriä..
Tabletit on säilytettävä pimeässä ja kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa, enintään 25 asteen lämpötilassa. Se myydään yleensä tiskillä. Lääkkeen hinta Venäjän apteekeissa on 19 ruplaa.
Ei ole luotettavaa tietoa siitä, miten lääke vaikuttaa raskauteen ja imetykseen. Tabletteja voidaan määrätä vain, kun positiivinen vaikutus äidille on suurempi kuin riski sikiölle.

erityisohjeet

Lääke "glysiini" tulee määrätä varoen potilaille, joilla on munuaisten ja maksan vajaatoiminta. Myös vanhuudessa lääkkeen annos ei saisi olla suurempi kuin yksi tabletti kahdesti päivässä. Lääkettä käytetään ruoan saannista riippumatta ja se liukenee kielen alle. Lääkkeen päivittäinen annos ei saa ylittää 600 mg päivässä. Lääkkeen säilyvyysaika on kaksi vuotta. Älä käytä tabletteja pakkauksessa mainitun viimeisen myyntipäivän jälkeen.
Lääkkeen "glysiini" analogi on lääke "glyisoitu". Näillä kahdella metabolisella aineella on identtinen koostumus ja käyttöaiheet. Lääke "Glycised" on määrätty aikuisille mielenterveysvammaisilla lapsilla aivojen aineenvaihdunnan parantamiseksi. Pohjimmiltaan lääkettä käytetään neurologiassa moniin tiloihin, jotka liittyvät akuutteihin ja kroonisiin aivoverenkierron häiriöihin ja hapen puutteeseen. Lääkettä käytetään myös laajalti huumeriippuvuuskäytännössä alkoholin lopettamisen syiden poistamiseksi..
Kuvattuilla tableteilla on voimakas rauhoittava vaikutus, ne normalisoivat unen, auttavat selviytymään stressaavissa tilanteissa ja lisäävät tehokkuutta ja kestävyyttä. Glycized on suosittu metabolinen lääke. Millainen lääke se on ja voiko se korvata glysiini-lääkkeen - kaikki tämä voidaan selvittää käyttöohjeiden tutkimisen ja lääkärin kuulemisen jälkeen.

ESR-määrät lapsessa ja syyt sen muutokseen

Flemingin voide - ulkoisten peräpukamien hoito